Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Retrospective analysis of decompressive craniectomy performed in pediatric patients with subdural hematoma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 383-388 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.02403  

Retrospective analysis of decompressive craniectomy performed in pediatric patients with subdural hematoma

M. Özgür Taşkapılıoğlu1, Ali İmran Özmarasalı1, Gökhan Ocakoğlu2
1Department of Neurosurgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey
2Department of Biostatistics, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey

BACKGROUND: The impact of decompressive craniectomy (DC) on the overall outcome of pediatric acute subdural hematoma patients has not been fully determined to date. In this paper, we aimed to investigate the role of decompressive craniectomy performed to treat traumatic subdural hematoma in patients from the pediatric age group.
METHODS: We described our experience with DC in pediatric acute subdural hematoma patients and analyzed the outcomes.
RESULTS: Eleven (7 unilateral and 4 bilateral) DCs were performed. The patients’ ages ranged from 8 months to 15 years. The mean GCS score at admission was 7.8. All patients underwent DC with duraplasty within 2 hours of injury. All the patients were admitted to the intensive care unit for 10 days postoperatively. The mean hospital stay was 22 days and the mean follow-up period was 3.7 years.
CONCLUSION: Early DC for pediatric subdural hematoma patients, independent of their initial GCS, was recommended. Larger studies are needed to define the indications, surgical techniques, and timing of DC in the pediatric population.

Keywords: Acute subdural hematoma, decompressive craniectomy; head injury.


Akut subdural hematom nedeni ile pediyatrik yaş grubunda dekompresif kraniyektomi uygulanan hastaların geriye dönük analizi

M. Özgür Taşkapılıoğlu1, Ali İmran Özmarasalı1, Gökhan Ocakoğlu2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa-Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa-Türkiye

AMAÇ: Dekompresif kraniyektominin (DK) pediyatrik subdural hematom hastalarındaki sonuca etkisi tam olarak belirlenmemiştir. Bu çalışmada pediyatrik yaş grubunda travmatik subdural hematom hastalarında DK rolünü araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Pediyatrik akut subdural hematom hastalarında DK deneyimimiz sonuç analizleri ile açıklandı.
BULGULAR: On bir (7 tek taraflı ve 4 iki taraflı) DK uygulandı. Hastaların yaşları 8 ay ile 15 yaş arasında idi. Ortalama Glasgow koma skoru (GKS) başvuru anında 7.8 idi ve hastaların tümü ilk iki saat içinde duraplasti ile birlikte DK ameliyatına alındı. Tüm hastalar ameliyat sonrası dönemde 10 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi. Hastaların ortalama hastanede kalış süreleri 22 gün ve ortalama takip süreleri 3.7 yıl idi.
TARTIŞMA: Pediyatrik subdural hematom hastalarında erken DK hastaneye başvuru anındaki GKS’den bağımsız olarak yararlıdır. Pediyatrik yaş grubunda endikasyonlar, cerrahi teknik ve DK’nın zamanlaması için daha geniş hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut subdural hematom, dekompresif kraniyektomi; kafa travması.


M. Özgür Taşkapılıoğlu, Ali İmran Özmarasalı, Gökhan Ocakoğlu. Retrospective analysis of decompressive craniectomy performed in pediatric patients with subdural hematoma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 383-388

Corresponding Author: M. Özgür Taşkapılıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale