Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Treatment with vacuum-assisted closure system: A case of anastomotic leak after upper gastrointestinal surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 601-603 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.23238  

Treatment with vacuum-assisted closure system: A case of anastomotic leak after upper gastrointestinal surgery

Seracettin Eğin, Ali Alemdar, Fazıl Sağlam, Burak Güney, Hakan Güven
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Presently described is a case treated via stent and vacuum-assisted closure (VAC). The patient developed an oesophagojejunostomy leak (OL) on the ninth postoperative day after a radical total gastrectomy. The patient was a 55-year-old male patient with adenocarcinoma localized to the small curvature on the corpus of the stomach. Relaparatomy was performed for the OL, including placement of an uncovered stent. The abdomen was washed 4 times. As the OL did not decrease, 2 covered stents (22 mm and 18 mm in diameter and 80 mm long) were inserted endoscopically. The OL continued to contaminate the abdomen. One tip of the VAC sponge was placed next to the anastomosis, and the other tip was removed from the left upper quadrant. Another VAC closure set was placed in the abdomen. Both VAC closures were connected to separate vacuum devices with 75 mmHg of pressure. VAC dressings were changed at regular intervals every 3 days, and these steps were repeated 7 times over 21 days. The covered stents were removed endoscopically in the final operation. Fistulography revealed that the OL was completely closed, and the VAC dressings were removed. The skin was closed by separating the subcutaneous oil layer of the fascia. VAC therapy can not only provide serious abdominal sepsis treatment and primary source control, but also accelerate granulation development and, in this case, quickly closed the anastomotic leakage.

Keywords: Anastomotic leak, oesophageal stent; open abdomen; vacuum assisted closure


Vakum yardımlı kapama sistemi ile tedavi: Üst gastrointestinal cerrahiden sonra anastomoz kaçağı olan bir olgu.

Seracettin Eğin, Ali Alemdar, Fazıl Sağlam, Burak Güney, Hakan Güven
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Radikal total gastrektomi sonrası postoperatif dokuzuncu günde ozofagojejunostomiden kaçak nedeniyle stent ve vakum yardımlı kapatma uyguladığımız olguyu sunmayı amaçladık. Mide corpus küçük kurvatüründe adenokarsinom olan 55 yaşındaki erkek hastaya radikal total gastrektomi yapıldı. Postoperatif dokuzuncu günde anastomoz kaçağı saptanması nedeniyle, kapsız stent yerleştirilmesini de içeren relaparatomi yapıldı. Daha sonra karın 4 defa yıkandı. Kaçak azalmadığından 22 ve 18 mm çapında 80 mm uzunluğundaki 2 kaplı stent içiçe endoskopik olarak yerleştirildi. Kaçak batını kirletmeye devam etti. Beşinci defa batın yıkama esnasında vakum yardımlı kapama (VAC) sistemi ile tedavi yönetimine karar verildi. VAC süngerinin bir ucu anastomozun yanına yerleştirildi ve diğer ucu sol üst kadrandan çıkarıldı. Batın içine başka bir VAC kapama seti yerleştirildi. Her iki VAC, 75 mmHg basınç ile iki ayrı vakum cihazına bağlandı. VAC değişiklikleri her üç günde bir düzenli aralıklarla 21 gün içinde yedi defa tekrarlandı. Kaplı stentler son operasyonda endoskopik olarak çıkarıldı. Postoperatif 36.gündeki fistülografide kaçağın tamamen kapandığını görüldü ve VAC sistemi çıkarıldı. Cilt, fascia üzerindeki subkütan yağ tabakasını ayırarak kapatıldı. VAC sistemlerinin uygulanması, ciddi batın içi sepsis tedavisi ve birincil kaynak kontrolü sağlamakla kalmaz aynı zamanda granülasyon gelişimini hızlandırır ve anastomoz kaçağını daha kısa zaman içinde kapatır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, özofagus stenti, açık karın, vakum yardımlı kapama.


Seracettin Eğin, Ali Alemdar, Fazıl Sağlam, Burak Güney, Hakan Güven. Treatment with vacuum-assisted closure system: A case of anastomotic leak after upper gastrointestinal surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 601-603

Corresponding Author: Seracettin Eğin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale