Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Ocular injuries caused by metal caps of carbonated mineral water bottles [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 256-260 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.36675  

Ocular injuries caused by metal caps of carbonated mineral water bottles

Fazıl Cüneyt Erdurman1, Osman Melih Ceylan2, Volkan Hürmeriç2, Alfrida Pellumbi2, Ali Hakan Durukan2, Güngör Sobacı2
1Çanakkale Military Hospital, Department of Ophthalmology, Çanakkale, Türkiye
2Department of Ophthalmology, Gülhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey

Background: Bottles containing carbonated drinks are potentially hazardous to the eye. In this study, we aimed to document the clinical characteristics and visual outcomes in a series of patients with ocular injury from flying metal caps of carbonated mineral water bottles.
Methods: Retrospective chart review of patients diagnosed with ocular injury from metal caps of carbonated mineral water bottles.
Results: Sixteen eyes of the 16 patients included in the study. All of the cases were male with a mean age of 24 years. Ten of the patients had a history of using improper tools for bottle cap removal. The left eye was involved in 12 cases and the right eye in four cases. All patients had contusion type closed-globe injury. Varying degrees of hyphema was observed in all patients, and vitreous hemorrhage was present in four. The visual acuity at the last follow-up was 20/20 in 15 of the patients.
Conclusion: The use of a bottle cap opener is essential for preventing ocular damage from pressed metal caps of carbonated drinks. In addition to popularising the use of screw cap bottles, warning labels that alert consumers about the possibility of eye injury should be placed on carbonated drinks with pressed metal caps.

Keywords: Carbonated drinks, ocular trauma; pressed bottle cap


Soda şişelerinin metal kapaklarının neden olduğu göz yaralanmaları

Fazıl Cüneyt Erdurman1, Osman Melih Ceylan2, Volkan Hürmeriç2, Alfrida Pellumbi2, Ali Hakan Durukan2, Güngör Sobacı2
1Çanakkale Asker Hastanesi, Göz Servisi, Çanakkale, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Karbonatlı içecek şişeleri göz için potansiyel tehlike oluştururlar. Bu çalışmada, fırlayan metal soda şişe kapakları nedeniyle göz yaralanması oluşan hastaların klinik özelliklerini ve oluşan görsel sonuçları değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Metal soda kapaklarına bağlı oküler travma teşhis edilen hastaların tıbbi kayıtlarının geriye dönük olarak gözden geçirilmesi.
Bulgular: On altı hastanın 16 gözü çalışmaya dâhil edildi. Hastaların tümü erkek ve ortalama yaş 24 yıldı. On hastada şişe kapağını uygun olmayan bir aletle açma öyküsü mevcuttu. On iki olguda sol göz, 4 olguda sağ göz etkilenmişti. Tüm olgularda kontüzyon tipinde kapalı göz yaralanması oluşmuştu. Değişik derecelerde hifema olguların tümünde mevcuttu ve dördünde vitreus hemorajisi ile birlikteydi. Son yapılan muayenede görme keskinliği hastaların 15’inde 20/20 düzeyindeydi.
Sonuç: Sıkıştırılmış metal soda kapaklarına bağlı oluşan göz yaralanmalarının önlenmesinde açacak kullanılması önemlidir. Vidalı çevir-aç kapakların kullanımının yaygınlaştırılmasına ilave olarak, sıkıştırılış metal kapaklı karbonatlı içecek şişelerinin üzerine tüketicileri olası göz yaralanmaları konusunda uyaran etiketler yerleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karbonatlı içecekler, oküler travma; sıkıştırılmış şişe kapağı


Fazıl Cüneyt Erdurman, Osman Melih Ceylan, Volkan Hürmeriç, Alfrida Pellumbi, Ali Hakan Durukan, Güngör Sobacı. Ocular injuries caused by metal caps of carbonated mineral water bottles. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 256-260

Corresponding Author: Fazıl Cüneyt Erdurman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale