Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Management algorithm for intestinal obstruction due to ascariasis: a case report and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(3): 301-305

Management algorithm for intestinal obstruction due to ascariasis: a case report and review of the literature

Ashraf F Hefny1, Yousif A Saadeldin2, Fikri M Abu-zidan3
1Department Of Surgery, Al-ain Hospital, Al-ain, United Arab Emirates
2Department Of Radiology, Al-ain Hospital, Al-ain, United Arab Emirates
3Department Of Surgery Faculty Of Medicine And Health Sciences, United Arab Emirates University

Ascaris lumbricoides is the largest and most prevalent of the human helminths. Ascariasis causes a unique type of intestinal obstruction with specific problems, having high morbidity and mortality. There is no management algorithm available in the literature to treat such cases. We aimed in this study to develop an algorithm for the management of intestinal obstruction due to ascariasis. A medline search of the English literature on the management of intestinal obstruction due to ascariasis was performed. Management of one of our patients with intestinal obstruction due to ascariasis is presented herein as an example of such cases. Intestinal obstruction due to ascariasis is a serious disease with a high morbidity and mortality, especially postoperatively. A management algorithm for the treatment was developed. The management of intestinal obstruction due to ascariasis was challenging and required difficult decisions. We think that this algorithm will be of great assistance in facilitating a rapid and successful treatment. This algorithm may prove to be of a great value for physicians treating such cases.

Keywords: Algorithm, ascariasis; intestinal obstruction; management.


Askariasise bağlı intestinal tıkanma için tedavi algoritması: Olgu sunumu ve literatür taraması

Ashraf F Hefny1, Yousif A Saadeldin2, Fikri M Abu-zidan3
1Al-ain Hastanesi Cerrahi Kliniği, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri
2Al-ain Hastanesi Radyoloji Bölümü, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri
3Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Sağlık Bilimleri, Cerrahi Bölümü, Al-ain, Birleflik Arap Emirlikleri

Ascaris lumbricoides en büyük ve en yaygın insan helmintidir. Askariasis yüksek morbidite ve mortaliteye sahip, kendine has sorunlarla birlikte olan intestinal tıkanmanın özgün bir tipine neden olur. Literatürde böyle olguları tedavi için algoritma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, askariasise bağlı intestinal tıkanmanın tedavisine yönelik bir algoritmayı geliştirmeyi amaçladık. Askariasise bağlı bağırsak tıkanıklığıyla ilgili olarak İngilizce literatürde bir medline taraması yapıldı. Askariasise bağlı intestinal tıkanmalı hastalarımızın birinin tedavisi, bu tip olguların bir örneği olarak sunuldu. Askariasise bağlı intestinal tıkanma, özellikle postoperatif dönemde, yüksek bir morbidite ve mortaliteye sahip ciddi bir hastalıktır. Tedavi için bir algoritma geliştirildi. Askariasise bağlı intestinal tıkanmanın tedavisi güçtür ve zor kararların alınması gereklidir. Biz, bu algoritmanın hızlı ve başarılı bir tedavi için büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu algoritma böyle olguları tedavi eden klinisyenler için çok değerli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Algoritma, ascariasis, intestinal tıkanma, yönetim.


Ashraf F Hefny, Yousif A Saadeldin, Fikri M Abu-zidan. Management algorithm for intestinal obstruction due to ascariasis: a case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(3): 301-305

Corresponding Author: Fikri M Abu-zidan, United Arab Emirates


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale