Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Evaluation of long-term results in mutilating hand injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(2): 164-170

Evaluation of long-term results in mutilating hand injuries

İsmail Bulent Özcelik, Hüsrev Purisa, İlker Sezer, Berkan Mersa, Fatih Kabakas, Serdar Tuncer, Pınar Çelikdelen
Ist_ El Hand Surgery, Microsurgery And Rehabilitation Group, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study is to report the surgical procedures performed in patients with mutilating hand injuries and evaluate the outcomes of treatment. METHODS: A retrospective evaluation of 130 patients operated between 2000 and 2005 for mutilating hand injuries is presented. Twenty-five of the patients could be followed until the end of rehabilitation. The grip power and ranges of motion in affected joints were determined. Minnesota manipulation speed test and Purdue Pegboard Test were used for evaluation of functional results. RESULTS: Mean range of motion was 64.7% (minimum: 17%, maximum 96%) of the uninjured extremity. Mean grip strength was 52% (15-80%) of the uninjured extremity. Lateral pinch was 66% (25%-81%) of the contralateral hand and the results were 53% (12%-68%) for key pinch and 52% for tripod pinch. Minnesota manipulation speed test showed satisfactory results in 92% of the patients in hand skill, strength and coordination. A decrease in fine motor skills was observed in Purdue Pegboard Test. CONCLUSION: The main treatment purposes in mutilating hand injuries are obtaining an extremity that is useful in daily activities and if possible that facilitates a return to work.

Keywords: Mutilated hand, amputation, traumatic/surgery; hand; hand injuries; finger injuries; reconstructive surgical procedures; soft tissue injuries/surgery


Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirmesi

İsmail Bulent Özcelik, Hüsrev Purisa, İlker Sezer, Berkan Mersa, Fatih Kabakas, Serdar Tuncer, Pınar Çelikdelen
İst_ El El Cerrahi, Mikrocerrahi Ve Rehabilitasyon Gurubu, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, ağır hasarlı el yaralanmalı hastalarda yapılan işlemler ve bu işlemlerin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. GEREÇ-YÖNTEM: 2000-2005 yılları arasında başvuran, 130 ağır hasarlı el yaralanması olan hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu hastalardan 25’inin geç dönem takibi ve analizi yapılabildi. Hastaların kavrama gücü, eklem hareket açıklıkları ölçüldü. Fonksiyonel değerlendirme için Minnesota manipülasyon hızı testi ve Purdue Pegboard testi kullanıldı. BULGULAR: Eklem hareket açıklığı değerlendirmesinde en düşük hareket yüzdesi %17,5, en iyi hareket yüzdesi %96 idi. Ortalama hareket sağlam elin %64,7’si olarak hesaplandı. Kavrama gücü değerleri en zayıf %15, en kuvvetli %80 ortalamayla kaydedildi; ortalama kaba kavrama gücü sağlam elin %52’si olarak hesaplandı. Yan tutma gücünde ölçümler karşı tarafın %66’sı (%25-%81), uç tutmada %53’ü (%12-%68), üçlü tutmada %52’si olarak kaydedildi. Minnesota manipülasyon hızı testinde; hastaların %92’sinde el becerisi, kuvvet ve koordinasyon açısından tatminkâr sonuçlara ulaşıldı. Purdue Pegboard testinde ameliyatlı elin ince parmak becerilerinde azalma olduğu görüldü. SONUÇ: Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi stratejisi, hastanın temel günlük ihtiyaçlarını sağlayacak bir ekstremite kazanmak için planlanmalı, hastanın işine geri dönmesi amaçlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağır hasarlı el, amputasyon, travma/cerrahi; el; el yaralanması; parmak yaralanması; rekonstrüktif cerrahi işlemleri; yumuşak doku yaralanması.


İsmail Bulent Özcelik, Hüsrev Purisa, İlker Sezer, Berkan Mersa, Fatih Kabakas, Serdar Tuncer, Pınar Çelikdelen. Evaluation of long-term results in mutilating hand injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(2): 164-170

Corresponding Author: İsmail Bulent Özcelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale