Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Assessing the therapeutic effect of resveratrol in heart failure following blunt chest trauma and the potential role of endocan as a biomarker of inflammation using rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 343-349 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.77246  

Assessing the therapeutic effect of resveratrol in heart failure following blunt chest trauma and the potential role of endocan as a biomarker of inflammation using rats

Aysun Çağlar Torun1, Şerife Tütüncü2
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry, Samsun-Turkey
2Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayis University Faculty of Veterinary, Samsun-Turkey

BACKGROUND: The present study investigated the therapeutic effect of resveratrol on cardiac injury resulting from blunt chest trauma and the utility of endocan as a biomarker of the inflammation process using rats.
METHODS: The rats were randomly divided into the following four groups (n=7 in each group): a control group (no treatment or trauma); trauma-induced group (trauma group); resveratrol group (resveratrol 0.3 mg/kg administered via the intraperitoneal [i.p.] route group); and resveratrol + trauma group (resveratrol 0.3 mg/kg administered via the i.p. route 1 hour prior to the induction of trauma).
RESULTS: The immunoreactivity of tumor necrosis factor-α and inducible nitric oxide synthase in the trauma group was increased, whereas the reaction intensity in resveratrol + trauma group was deceased. The mean endocan values of the differed between the groups (p<0.001). The mean endocan value in the resveratrol + trauma group was higher than that of the other groups.
CONCLUSION: Resveratrol exhibited anti-inflammatory and antioxidant effects in lung injury after blunt chest trauma and contributed favorably to the treatment process. We believe that there is a need for further studies on the clinical use of endocan as a biomarker of inflammation in cardiac injury after blunt chest trauma.

Keywords: Blunt chest trauma, cardiac injury; endocan; resveratrol.


Sıçanlarda künt göğüs travma sonrası oluşan kalp hasarı üzerine resveratrolün tedavi edici etkisinin ve endokanın enflamasyonda bir biyobelirteç olarak potansiyel rolünün değerlendirilmesi

Aysun Çağlar Torun1, Şerife Tütüncü2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Bu çalışma, sıçanlarda künt göğüs travmasına bağlı gelişen kardiyak hasar üzerine resveratrolün terapötik etkisini ve endokanın enflamasyon sürecinde bir biyobelirteç olarak kullanılmasını araştırmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıçanlar randomize olarak aşağıdaki dört gruba ayrıldı (her grupta, n=7): bir kontrol grubu (tedavi veya travma olmadan); travma uygulanan grup (travma grubu); resveratrol grubu (resveratrol, [0.3 mg/kg] intraperitoneal [i.p.] yol grubu yoluyla uygulandı); ve resveratrol + travma grubu (travmanın uygulanmasından 1 saat önce i.p. yolla resveratrol [0.3 mg/kg] verilen).
BULGULAR: Travma grubundaki tümör nekroz faktörü-α ve indüklenebilir nitrik oksit sentazın immünreaktivitesi artarken, resveratrol + travma grubundaki reaksiyon şiddeti azaldı. Grupların ortalama endokan değerleri farklıydı (p<0.001). Resveratrol + travma grubundaki ortalama endokan ortalaması diğer gruplardan daha yüksekti.
TARTIŞMA: Resveratrol, künt göğüs travması sonrası akciğer hasarında anti-enflamatuvar ve antioksidan etkilere sahip olup tedavi sürecine katkıda bulunmuştur. Künt göğüs travması sonrası oluşan kardiyak hasarda enflamasyonun takibinde endokanın bir biyobelirteç olarak klinik kullanımı ile ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Endokan, kalp hasarı; künt göğüs travması; resveratrol.


Aysun Çağlar Torun, Şerife Tütüncü. Assessing the therapeutic effect of resveratrol in heart failure following blunt chest trauma and the potential role of endocan as a biomarker of inflammation using rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 343-349

Corresponding Author: Aysun Çağlar Torun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale