Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Steel rod impalement injuries involving the spine: A case report and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 417-423 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.83727  

Steel rod impalement injuries involving the spine: A case report and literature review

Can Sarica1, Seyho Cem Yucetas1, Necati Ucler1, Sadi Balli2, Kasim Turgut3, Leyla Topcu Sarica4, Suleyman Kilinc1
1Department of Neurosurgery, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman-Turkey
2Department of General Surgery, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman-Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman-Turkey

Steel rod impalements, mostly experienced by construction workers due to falls from heights, are known entities, but only some individuals unfortunately suffer spinal cord injury. The management of the spine involved injuries is challenging due to the lack of guidelines, various clinical presentations resulting from different trajectories, and high risk of infection. We report a case of steel rod impalement involving the spinal canal and review the literature to enhance the management strategies and to identify the risk factors for possible complications, particularly infection. A 37-year-old male construction worker presented to our emergency department due to falling onto a concrete reinforcing steel rod that penetrated through his perineum to the L4 vertebra. Examination revealed paralysis and sensory loss of the left foot. The rod was removed in the operating room (closed removal) under general anesthesia, followed by laparotomy. Rectal laceration was primarily repaired, and colostomy was performed. In a separate session, laminectomy was performed. At 3 months post-discharge, the patient was ambulatory with armrest based on the same motor examination performed on presentation This case is a good example of careful preoperative planning, multidisciplinary involvement, and appropriately sequenced interventions resulting in an acceptable outcome for an injury with high morbidity and mortality and demonstrates the feasibility and potential benefits of closed removal of the rod in an operating room just before laparotomy. The presence of an intestinal perforation increases the infection risk, but infections can still be prevented in this setting. Shorter time intervals between the incidence and surgery may reduce the infection rate.

Keywords: Impalement, iron rod; penetrating spinal injury; rebar; steel rod.


Omurgaya saplanan çelik çubuk: Olgu sunumu ve literatür taraması

Can Sarica1, Seyho Cem Yucetas1, Necati Ucler1, Sadi Balli2, Kasim Turgut3, Leyla Topcu Sarica4, Suleyman Kilinc1
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adıyaman
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adıyaman

Yüksekten düşme sonrasında özellikle inşaat işçilerinin etkilendikleri çelik çubuk saplanması bilinen bir travma türüdür, fakat sadece çok az sayıda şanssız kişi bu tarz bir travma sonrasında spinal kord hasarı ile karşımıza gelmektedir. Yüksek enfeksiyon riski, farklı güzergahlara bağlı çok fazla varyasyon gösteren klinik tablolar ve ilgili herhangi bir mevcut kılavuzun bulunmaması bu tarz travmalarının başarılı yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu yazıdaki amacımız, nadir görülen spinal kord hasarına neden olan çelik çubuk saplanması olan bir hasta sunmak, ilgili literatürleri tarayarak bu travmanın yönetimini geliştirmek ve enfeksiyon başta olmak üzere komplikasyonlara neden olan risk faktörlerini belirlemektir. Otuz yedi yaşında erkek inşaat işçisi çalışırken yüksekten düşme sonrası perinesinden girip L4 omurga gövdesine saplanan çelik çubuk nedeniyle başvurdu. Muayenesinde sol ayakta motor ve duyu kaybı mevcuttu. Çelik çubuk genel anestezi altında operasyon odasında çekildi ve sonrasında laparotomi ile rektal laserasyon primer onarılıp kolostomi açıldı. Farklı bir oturumda laminektomi yapıldı. Hastanın taburcu olduktan üç ay sonraki muayenesi gelişi ile aynıydı ve hasta koltuk değnekleri ile yürüyebiliyordu. Bu olgu, dikkatli bir ameliyat öncesi planlama, multidisipliner yaklaşım ve farklı sekanslı planlanan girişimler ile kabul edilebilir bir klinik sonuç elde edilmesi açısından örnek teşkil etmektedir. Laparatomi öncesi kapalı olarak çubuğun çıkartılabileceğinin uygunluğunu ve olası yararlarını ortaya koymaktadır. Bağırsak perforasyonu enfeksiyon riskini artırmaktadır fakat bu durumda bile enfeksiyon önlenebilir. Olay ve cerrahi arasındaki sürenin kısa olması enfeksiyon ihtimalini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Çelik çubuk, enfeksiyon; penetran omurga yaralanması; saplanma.


Can Sarica, Seyho Cem Yucetas, Necati Ucler, Sadi Balli, Kasim Turgut, Leyla Topcu Sarica, Suleyman Kilinc. Steel rod impalement injuries involving the spine: A case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 417-423

Corresponding Author: Can Sarica, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale