Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Unstable metacarpal and phalangeal fractures: treatment by internal fixation using AO mini-fragment plates and screws [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 334-338

Unstable metacarpal and phalangeal fractures: treatment by internal fixation using AO mini-fragment plates and screws

Mohammad Umar Mumtaz1, Muneer Ahmad Farooq1, Altaf Ahmad Rasool2, Altaf Ahmad Kawoosa1, Abdul Rashid Badoo1, Shabir Ahmad Dhar1
1Government Hospital For Bone And Joint Surgery Barzulla, Srinagar, Kashmir, India.
2Sher-i-kashmir Institute Of Medical Sciences Soura, Srinagar, Kashmir, India.

BACKGROUND
Accurate open reduction and internal fixation for metacarpal and phalangeal fractures of the hand is required in less than 5% of the patients; otherwise, closed treatment techniques offer satisfactory results in most of these cases as these fractures are stable either before or after closed reduction. AO mini-fragment screws and plates, when used in properly selected cases, can provide rigid fixation, allowing early mobilization of joints and hence good functional results while avoiding problems associated with protruding K-wires and immobilization. The advantages of such internal fixation urged us to undertake such a study in our state where such hand injuries are commonly seen.
METHODS
Forty patients with 42 unstable metacarpal and phalangeal fractures were treated with open reduction and internal fixation using AO mini-fragment screws and plates over a period of three years in a prospective manner.
RESULTS
The overall results were good in 78.5% of cases, fair in 19% of cases and poor in 2.5% of cases, as judged according to the criteria of the American Society for Surgery of the Hand.
CONCLUSION
This technique is a reasonable option for treating unstable metacarpal and phalangeal fractures as it provides a highly rigid fixation, which is sufficient to allow early mobilization of the adjacent joints, thus helping to achieve good functional results.

Keywords: AO mini-fragment plates and screws, fractures; metacarpal; phalangeal; unstable.


Unstable metacarpal and phalangeal fractures: treatment by internal fixation using AO mini-fragment plates and screws

Mohammad Umar Mumtaz1, Muneer Ahmad Farooq1, Altaf Ahmad Rasool2, Altaf Ahmad Kawoosa1, Abdul Rashid Badoo1, Shabir Ahmad Dhar1
1Kemik Ve Eklem Cerrahisi Devlet Hastanesi, Barzulla, Srinagar, Kaşmir, Hindistan
2Sher-i-kashmir Tıp Bilimleri Enstitüsü, Soura, Srinagar, Hindistan

AMAÇ
El metakarp ve falanks kırıklarıyla ilgili olarak, uygun açık redüksiyon ve internal fiksasyon, hastaların %5’inden daha azında gerekli olmaktadır. Bunun dışında kalanlarda, bu kırıkların kapalı redüksiyondan gerek önce gerek sonra stabil olmaları nedeniyle, kapalı redüksiyon teknikleri olguların çoğunda tatmin edici sonuçlar vermektedir. AO mini-fragman plak ve vidalar doğru seçilmiş olgularda kullanıldığında eklemlerin erken hareketlenmesine ve böylelikle dışarı uzanan K-telleri ve hareketsizlik sorunlarını önleyerek iyi fonksiyonel sonuçlara olanak tanıyan sert fiksasyon sağlayabilir. İnternal fiksasyonun avantajları, bizi bu tip el yaralanmalarının yaygın olarak görüldüğü eyaletimizde böyle bir çalışma yapmaya teşvik etmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kırk iki adet stabil olmayan metakarp ve falanks kırığı bulunan 40 hasta, AO mini-fragman plak ve vida kullanılarak, ileriye dönük olarak üç yıllık sürede açık redüksiyon ve internal fiksasyon yöntemiyle tedavi edildi.

BULGULAR
Genel olarak sonuçlar Amerikan El Cerrahisi Derneği ölçütlerine göre, olguların %78,5’inde iyi, %19’unda orta derece ve %2,5’inde kötü olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇ
Bu teknik, komşu eklemlerin erken hareketlenmesine olanak sağlamaya yetecek oldukça sert bir fiksasyon sağlaması ve iyi fonksiyonel bulgular elde etmeye yardım etmesi nedeniyle, stabil olmayan metakarp ve falanks kırıklarını tedavi etmeye yönelik uygun bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: AO mini-fragman plak ve vida, kırıklar; metakarp; falanks; stabil olmayan.


Mohammad Umar Mumtaz, Muneer Ahmad Farooq, Altaf Ahmad Rasool, Altaf Ahmad Kawoosa, Abdul Rashid Badoo, Shabir Ahmad Dhar. Unstable metacarpal and phalangeal fractures: treatment by internal fixation using AO mini-fragment plates and screws. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 334-338

Corresponding Author: Mohammad Umar Mumtaz, Hindistan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale