p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 10 Yıl : 2022

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Baskıdaki Makaleler - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Intriguing gas shadow from penetrating handlebar injury of abdomen
Anies Mahomed, Junaid Ashraf
doi: 10.14744/tjtes.2020.77303  Sayfa 0

2.
Air gun injury to the pericardium in a 9-year-old boy.
Robert Polak, Josef Vodicka, Vladislav Treska, Jiri Siroky, Jan Benes
doi: 10.14744/tjtes.2021.17260  Sayfa 0

3.
Akut Batın ile Başvuran Burned-out Germ Hücreli Tümör Olgusu
Burned-out Germ Cell Tumor Presenting with Acute Abdomen
Sanem Guler Cimen, GÖRKEM ÖZENÇ, Ahmet Emin Doğan, EFE YETİŞGİN, Sertac Cimen, Ünsal Han
doi: 10.14744/tjtes.2021.68792  Sayfa 0

4.
Diz artroplastilerinde hemofilik ve non-hemofilik hastaların analjezik tüketimlerinin karşılaştırılması
Comparison of analgesic consumption of hemophilic and non-hemophilic patients in knee arthroplasty
Nur Canbolat, Tuğçe Dinç, Kemalettin Koltka, Bulent Zulfikar, Basak Koc, Önder İsmet Kılıçoğlu, Mehmet I. Buget
doi: 10.14744/tjtes.2021.47482  Sayfa 0

5.
Complications and recovery patterns after blunt splenic injury: Recommended duration and follow-up methods
Sang Bong Lee, Jae Hun Kim, Sung Jin Park, Chan Ik Park, Chang Won Kim
doi: 10.14744/tjtes.2021.62221  Sayfa 0

6.
Peptik ülser perforasyonunda erken postoperatif morbidite ve mortalite belirleyicileri
Early postoperative morbidity and mortality predictors in peptic ulcer perforation
Metin Yalcin, Serdar Oter, Alper Akınoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2022.85686  Sayfa 0

7.
Komplike Akut Apandisiti Öngörmede Preoperatif Rutin Kan Testlerinin Etkinliği
Effectiveness of Preoperative Routine Blood Tests in Predicting Complicated Acute Appendicitis
Server Sezgin Uludağ, OZAN AKINCI, Nazim Gures, EMRE TUNÇ, Ergin Erginöz, AHMET Necatı SANLI, abdullah Kağan zengin, Mehmet Faık OZcelık
doi: 10.14744/tjtes.2021.13472  Sayfa 0

8.
Major Yanıklı Hastalarda Erektil Disfonksiyon: Takibin Önemi
Erectile Dysfunction in Patients With Major Burn Injury: The Significance of Follow-up
Fırat Akdeniz, Cagri Akin Sekerci, Yiloren Tanidir, Yüksel Yılmaz, Kamil Çam
doi: 10.14744/tjtes.2021.98504  Sayfa 0

9.
Impact of the establishment of a trauma center on blunt traumatic spleen injury treatment: Comparison between pre-traumatic center and trauma center periods
Hyunseok Jang, Young-Goun Jo, Yunchul Park, EUISUNG JEONG, NAA LEE, Jung-Chul Kim
doi: 10.14744/tjtes.2021.03262  Sayfa 0

10.
Bazı Serum Parametreleri ile Şiddetli Akut Pankreatit ve Pankreas Nekrozu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigating the Correlation between Severe Acute Pancreatitis and Pancreatic Necrosis with Some Serum Parameters
Server Sezgin Uludağ, Nazim Gures, Sabri Şirolu, Ahmet AŞKAR, AHMET NECATI SANLI, abdullah kağan zengin, MEHMET FAIK OZcelık
doi: 10.14744/tjtes.2021.96782  Sayfa 0

11.
Proksimal tibia rekonstrüksiyonu için proksimal seviye kırıklı fibulanın osseokutanöz anterograd pediküllü olarak kullanımı güvenli midir? Vaka sunumu ve literatür taraması
Is it safe to harvest a proximally fractured fibula as an osseocutaneous anterograde pedicled flap for proximal tibial reconstruction in subacute period? – A case report and literature review
Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir, Çavgın Yıldırım, Murat Şahin Alagöz, Kaya Memişoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2021.26794  Sayfa 0

12.
Ev tipi kıyma makinesine bağlı şiddetli el yaralanmalarının prevalansı: Bir retrospektif çalışma
Prevalence of household meat grinder induced severe hand injuries: A retrospective clinical study
İbrahim Gökhan Duman
doi: 10.14744/tjtes.2021.55866  Sayfa 0

13.
Akut kolesistit tanı ve evrelendirmesinde Nesfatin-1’in prognostik etkisi
Prognostic effect of Nesfatin-1 on the diagnosis and staging of acute cholecystitis
Oğuzhan Tekin, Mert Mahsuni Sevinç, Özhan Albayrak, Oğuzkağan Batıkan, Ufuk Oğuz İdiz
doi: 10.14744/tjtes.2021.05694  Sayfa 0

14.
Covid-19'lu Üç Hastada Spontan Rektus Kılıf Hematomu: BT Bulguları
Spontaneous Rectus Sheath Hematoma in Three Patient with Covid-19: CT Findings
Serap Baş, Metin Bektaş
doi: 10.14744/tjtes.2021.02065  Sayfa 0

15.
Akut batın prezentasyonunda tubal ektopik gebelik: bir olgu kontrol analizi
Tubal ectopic pregnancy in acute abdominal presentation: a case control analysis
Banuhan Şahin, Andrea Tinelli
doi: 10.14744/tjtes.2021.93903  Sayfa 0

16.
Acute abdomen due to strangulated intravesical hernia with incidental finding of kidney tumor: a case report and literature review
Veselin Stanisic, Miodrag Radunovic, Balsa Stanisic
doi: 10.14744/tjtes.2021.67059  Sayfa 0

17.
Türkiye'de COVID-19 Pandemi Döneminde Akut Apandisit: Klinik Uygulamalarda, Tanı ve Tedavi Modalitelerinde Değişiklikler, Retrospektif Kohort Çalışması
Acute Appendicitis During Coronavirus Disease 2019 in Turkey: Changes in Clinical Approach, Treatment, and Diagnosis Modalities, A Retrospective Cohort Study
Şiyar Ersöz, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Cemil Burak Kulle, ATİLLA HALİL ELHAN, Baris Gulcu, ismail alper tarım, Osman Bozbiyik, necdet fatih yasar, Wafi Attaallah, Hüseyin Yönder, Orcun Yalav, Ayhan Kuzu, Ayhan Kuzu, Feza Yarbuğ Yarbuğ Karakayalı
doi: 10.14744/tjtes.2022.97892  Sayfa 0

18.
Akut kolesistitin şiddetini derecelendirmede etkili ve güvenilir bir belirteç; artmış immatür granülosit yüzdesi
An effective and reliable marker in grading the severity of acute cholecystitis: increased immature granulocyte percentage
Yılmaz Ünal, SALİH TUNCAL, Berkay Küçük, AZIZ MUTLU BARLAS, SAYGIN ALTINER, RECEP BALIK, Seyit Murat Aydın, Abdullah Senlikci, MEVLUT RECEP PEKCICI
doi: 10.14744/tjtes.2021.86322  Sayfa 0

19.
Çapraz Bacak Serbest Flebin Alıcı Pedikülünün Yaklaştırılmasına Yönelik Bir Fikir: Pedikül Üstü Fasyokütan Flep
An Idea for Bringing The Recipient Pedicle of Cross Leg Free Flap Closer: Fasciocutaneous Flap Above Pedicle
Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir, İsmail Tekfiliz, Murat Sahin Alagoz
Sayfa 0

20.
Tendinöz çekiç parmak yaralanmasının tedavisinde dört farklı immobilizasyon yönteminin karşılaştırılması hakkında yorum
Comment on comparison of four different immobilization methods in the treatment of tendinous mallet finger injury
Erdem Güven
doi: 10.14744/tjtes.2022.73394  Sayfa 0
Makale Özeti

21.
Feniramin Maleatın Rat İskelet Kasındaki İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi
Effect of pheniramine maleate on rat skeletal muscle ischemia-reperfusion injury
Kubilay Erol, Eser Y. Sozmen, Ülkü Küçük, Levent Kucuk
doi: 10.14744/tjtes.2021.00312  Sayfa 0

22.
Anterior mediastinal kitleye bağlı ani havayolu kollapsı gelişen pediatrik olguda acil ekstrakorporeyal membran oksijenizasyonu uygulaması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Emergency application of extracorporeal membrane oxygenation in a pediatric case of sudden airway collapse due to anterior mediastinal mass: A case report and review of the literature
Muhterem Duyu, Zeynep Karakaya
doi: 10.14744/tjtes.2021.49383  Sayfa 0

23.
Proksimal femur geometrisinin geriatrik intertrokanterik kırık cerrahisi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of proximal femur geometry on results of geriatric intertrochanteric fracture surgery
Bahri Bozgeyik, Orhan Büyükbebeci, Savaş Güner, Burçin Karslı, Volkan Kilinçoglu
doi: 10.14744/tjtes.2022.31463  Sayfa 0

24.
Perkutan kolesistostomi hastalarında mortaliteyi ve elektif kolesistektomi kararını etkileyen faktörler
Factors affecting interval cholecystectomy and mortality in percutaneous cholecystostomy patients
Ahmet Bulent Dogrul, Mustafa Oruç, Turkmen Ciftci, Kadir Mutlu Hayran, Osman Abbasoglu
doi: 10.14744/tjtes.2022.84294  Sayfa 0

25.
Sağ kasık fıtığı içinde boğulmuş apendiks epiploika
Incarcerated Appendix Epiploica in Right Inguinal Hernia Sac
Aykhan Abbasov, Hakan Teoman Yanar
doi: 10.14744/tjtes.2021.35724  Sayfa 0

26.
Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Intraduktal Botulinum Toksin Uygulaması İnflamasyonu Baskıladı.
Intraductal Botulinum Toxin Injection Suppressed the İnflamation in Experimental Acute Pancreatitis
Tonguç Utku Yılmaz, Fatma Ceyla Eraldemir, Bora Gürel, Ömer Yavuz, Esra Acar, Tonguç İşken, Hasan Yılmaz, Nihat Zafer Utkan
doi: 10.14744/tjtes.2021.90140  Sayfa 0

27.
Çimentosuz unikondiler diz protezi sonrası suprakondiler femur kırığı: Nadir bir komplikasyon
Supracondylar extra-articular femur fracture after cementless unicompartmental knee replacement: A rare complication
Doğaç Karagüven, Tugrul Yildirim, Burak Akan, Mahmut Nedim Doral
doi: 10.14744/tjtes.2021.03435  Sayfa 0

28.
Bir üniversite acili servisine başvuran darp olgularının özellikleri: Erkek hastalarda kafa travması darp için bir ipucu sayılabilir mi?
The characteristics of assaulted victims presented to a university emergency department: can head trauma in male patients be considered a clue for assaults?
Ayfer Keleş, GÜL BAHAR ALKAŞ, Gültekin Kadi, MEHMET ALİ ASLANER, Fikret Bildik, Isa Kilicaslan, AHMET Demircan
doi: 10.14744/tjtes.2021.46383  Sayfa 0

29.
COVİD-19 Salgınında Çocuk Apandisitlerinde Ne Değişti?
What Has Changed in Children's Appendicitis During the COVID-19 Pandemic?
Hayriye Nihan Ayyıldız, semih mirapoglu, Zeliha AKIŞ YILDIZ, Ceyhan Şahin, Fatma Tuğba Güvenç, mehmet arpacık, zekeriya ilce
doi: 10.14744/tjtes.2021.51000  Sayfa 0

30.
Travmatik Yaralanmalı Geriatrik Olguların Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi
A Medicolegal Evaluation Of Geriatrik Cases With Traumatik Injuries
Güven Seçkin Kırcı, Gözde Bağcı
doi: 10.14744/tjtes.2022.89039  Sayfa 0

31.
Analysis of trauma scoring system for patients with abdominal trauma
Youngjin Jang, Heungman Jun
doi: 10.14744/tjtes.2022.94475  Sayfa 0

32.
İnterkostobrakiyal sinirin anatomik varyasyonları: Travmatik median sinir yaralanmasından sonra potansiyel bir nörotizasyon adayı olabilir mi?
Anatomical variations of intercostobrachial nerve: A potential candidate for neurotization after traumatic median nerve injury?
Mahmut Kursat Ozsahin, GOKHAN Kaynak, MUHAMMED YUSUF AFACAN, ahmet ertaş, Bedri Karaismailoglu, MEHMET Alp, ONDER AYDINGOZ, Hüseyin Botanlıoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2022.68622  Sayfa 0

33.
Sahadaki Doğru Triaj Acildeki Başarı Oranını Artırır: Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak Kazası
Correct Triage At The Scene Increases Success In The ED: Sabiha Gökçen Airport Plane Accident
Kenan Ahmet Turkdogan, yusuf uğurlu, Selim Altinarik, OSMAN TÜRK, FATİH TÜRKMEN, Levent Özder, Ahmet Çelik, Elif Arslan, ERDAL YILMAZ
doi: 10.14744/tjtes.2022.48092  Sayfa 0

34.
Ratlarda deneysel parsiyel hepatektomi modelinde L-karnitinin rejenerasyona etkisi
Effect of L-carnitine on regeneration in experimental partial hepatectomy model in rats
Ahmet Topcu, Abdullah Yildiz, Omer Faruk Ozkan
doi: 10.14744/tjtes.2022.80460  Sayfa 0

35.
Başparmak Defektlerinde Birinci Dorsal Metakarpal Arter Flebinin Sonuçlarının ve Kullanışlılığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Versatility and Outcomes of the First Dorsal Metacarpal Artery Flap in Thumb Defects
Arda Küçükgüven, Hakan Uzun, Ali Emre Aksu
doi: 10.14744/tjtes.2022.58336  Sayfa 0

36.
Akut Periferik Sinir Yaralanmalarının Rejenerasyonunda Epidermal Büyüme Faktörünün Etkilerinin Tavşan Modeli Üzerinde Histolojik İncelenmesi
Histological Examination of the Effects of Epidermal Growth Factor on Regeneration of Acute Peripheral Nerve Injuries on Rabbit Model
Gökhan Ayık, Gazi Huri, RAMIN HASHEMIHESAR, Sinan Yuruker, mahmut nedim doral
doi: 10.14744/tjtes.2022.99201  Sayfa 0

37.
COVID-19 Pandemisinin Türkiye'de Çocuk Göz Acil Servisine Başvuran Hastaların Özelliklerine Etkisi: Demografik Özellikler ve Tanılar
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Characteristics of Patients Presenting to the Pediatric Ocular Emergency Department in Turkey: Demographic and Diagnoses
Deniz Kilic
doi: 10.14744/tjtes.2022.78928  Sayfa 0

38.
COVID-19 Pandemi Döneminin Akut Apandisit ve Komplikasyonları Üzerine Etkisi
The Effect of COVID-19 Pandemic Period on Acute Appendicitis and Its Complications
Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent
doi: 10.14744/tjtes.2022.74711  Sayfa 0

39.
Fournier gangreninde skorlama sisteminin önemi
The importance of the scoring system in Fournier's gangrene
Seracettin Eğin, Sedat Kamalı, Semih Hot, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Mehmet Güray Duman, Ali Alemdar
doi: 10.14744/tjtes.2022.42738  Sayfa 0

40.
Ciddi Künt Karaciğer Yaralanmasının Tedavisinde Karaciğer Rezeksiyonunun Rolü
The role of liver resection in the management of severe blunt liver trauma
HAKAN KÜÇÜKASLAN, Serkan Tayar, Şükrü Oğuz, Serdar Topaloglu, Sukran Geze Saatci, Ahmet Can Şenel, Adnan Calik
doi: 10.14744/tjtes.2021.89678  Sayfa 0

41.
Nötrofil/Albumin Oranının Akut Apandisit Tanısındaki Yeri ve Perforasyonu Öngörmedeki Etkinliği
The Role of Neutrophil–Albumin Ratio in the Diagnosis of Acute Appendicitis and its Efficacy in Predicting Perforation
Bora Çekmen, Busra Bildik, Şeref Emre Atiş, Hüseyin Güven
doi: 10.14744/tjtes.2022.56570  Sayfa 0

42.
Parmak Replantasyonlarında Devamlı ve Kesintili Sütür Teknikleri Kullanılarak Gerçekleştirilen Dijital Sinir ve Dijital Arter Onarımlarının Karşılaştırması
A Comparative Study of Digital Nerve and Digital Arterial Repairs Performed Using Running versus Interrupted Suture Techniques in Finger Replantations
Bülent Özdemir, Abdullah Kucukalp
doi: 10.14744/tjtes.2022.23012  Sayfa 0

43.
Akciğerlerde mermi yörüngesinin tespiti: Çocuklarda multidedektör bilgisayarlı tomografinin reformatlanmış görüntüleri
Bullet trajectory detection in the lung: Multiplanar reformatted imaging of multidetector computed tomography in children
Mehmet Emin Boleken, Abdurrahim Dusak, Tansel Günendi, Osman Hakan Kocaman, Veysel Kaya, Mustafa Erman Dörterler
doi: 10.14744/tjtes.2022.72733  Sayfa 0

44.
Construction of a nomogram predictive model for patients with liver rupture undergoing surgical intervention
Gen-fei Zhu, Xiao-Qing Wu, Yang Chen, Feng Jiang
doi: 10.14744/tjtes.2022.67669  Sayfa 0

45.
COVID 19 Hastalarında İnvaziv ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulamalarında Önemli Prognostik Faktörlerin ve BT skorlarının Korelasyonu
Correlation of Important Prognostic Factors and CT scores in Invasive and Non-invasive Ventilation of COVID 19 Patients
Ayfer Kaya Gök, Aygen Turkmen, Emine Köse, Ferhat Çengel, Serpil Şehirlioglu
doi: 10.14744/tjtes.2022.92770  Sayfa 0

46.
Bir Covid-19 hastasında çift peptik ülser perforasyonu, son derece nadir bir durum
Double peptic ulcer perforation in a Covid -19 patient, extremely rare entity
Kayhan Ozdemir, Baris Mantoglu, Guner Cakmak, Ugurcan Dulger, Zulfu Bayhan, Erhan Eroz
doi: 10.14744/tjtes.2021.56346  Sayfa 0

47.
Deneysel Olarak Oluşturulmuş Diyabetik Sıçanlarda Kitosanın Oral Mukozada Yara İyileşmesine Etkisinin Histopatolojik Araştırılması
Histopathological Investigation of the Effect of Chitosan on Oral Mucous Wound Healing in Experimentally Established Diabetic Rats
Reha Gür, Nevin BÜYÜKAKYÜZ, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan
doi: 10.14744/tjtes.2022.55726  Sayfa 0

48.
Laparoskopik Feokromositomada Magnezyum ve Deksmedetomidin Kombinasyonu Sodyum Nitroprussid Gereksinimini Azaltır
Magnesium and Dexmedetomidine Combination Reduces Sodium Nitroprusside Requirement in Laparoscopic Pheochromocytoma
Nükhet Sivrikoz, Ozlem Turhan, hacer ayşen yavru, Demet Altun, Yalin Iscan, İsmail Cem Sormaz, Zerrin Sungur
doi: 10.14744/tjtes.2022.92672  Sayfa 0

49.
Erişkinlerde Akut Midshaft Klavikula Kırıklarının Tedavisinde Yeni Kilitli İntramedüller Çivi: Retrospektif Bir Çalışma
New Interlocking Intramedullary Nail for Treating Acute Midshaft Clavicular Fractures in Adults: A Retrospective Study
Birkan Kibar, Ali Cavit, Abdullah Örs, Oktay Polat, Ridvan Mete Oral, Mert Kahraman Maraslı
doi: 10.14744/tjtes.2022.50517  Sayfa 0

50.
Out-of-hospital cardiac arrest due to cervical spine injury by uncertain trauma; A study of two cases
Hosub Chung, Duk Hee Lee, Keon Kim, Yoon Hee Choi, Sung Jin Bae
doi: 10.14744/tjtes.2021.56055  Sayfa 0

51.
Akut karının nadir nedenleri ve literatür incelemesi: Primer/sekonder omental torsiyon, izole segmental omental nekroz ve epiploik apandisit
Rare causes of acute abdomen and review of literature: Primary/secondary omental torsion, isolated segmental omental necrosis and epiploic appendagitis
Muharrem Öztaş, Baki Türkoğlu, Bediye Öztas, Ümit Alakuş, Ulvi Mehmet Meral
doi: 10.14744/tjtes.2022.28430  Sayfa 0

52.
Ratlarda Sepsisle Oluşturulan Karaciğer Hasarı Üzerine Sildenafil Uygulamasının Koruyucu Rolünün Belirlenmesi
The Determination of the Protective Role of Sildenafil Administration In Rats With Sepsis-Induced Liver Injury
Serkan CERRAH, ELIF CADIRCI, Nihat Okcu, Özcan Deveci
doi: 10.14744/tjtes.2022.45605  Sayfa 0

53.
Yeni Bir Topografik Sınıflandırmanın Burun Kırığının Prognozunu ve Tedavi Şeklini Belirleme Üzerindeki Etkisi
The Effect of a New Topographic Classification on Determining the Prognosis of Nasal Fracture and Treatment Modality
Seckin Aydin Savas, Ismail Erkan Aydin
doi: 10.14744/tjtes.2022.09406  Sayfa 0

54.
Künt Toraks Travmalı Olgularda Skapula Fraktürü Varlığının Mortalite ve Morbidite ile İlişkisi
The Relationship between the Presence of Scapula Fracture and Mortality and Morbidity in Cases with Blunt Thoracic Trauma
Fatoş Kozanlı, Özlem Güler
doi: 10.14744/tjtes.2022.02362  Sayfa 0

55.
Gastrointestinal Sistem Tutulumlu Nadir Bir Granülomatöz Polianjitis Olgusu
A Rare Case of Granulomatosis with Polyangiitis with Involvement of The Gastrointestinal System
Helin Sahinturk, Emre Kandemir, Fatma İrem Yeşiler, İrem Şerifoğlu, Günay Şahin Dalgıç, Çiğdem Erol, Cihat Burak Sayin, Tugan Tezcaner, Elif Çiloğlu, Ender Gedik, Pınar Zeyneloğlu, Zeynep KAYHAN
doi: 10.14744/tjtes.2022.78567  Sayfa 0

56.
Yanık Yoğun Bakım Hastalarında Akut Böbrek Hasarı: Retrospektif Araştırma
Acute Kidney Injury In Burns In The Intensive Care Unit: A Retrospective Research
Tuba Kuvvet Yoldaş, Alev Atalay, Cansu Balcı, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar, İlkin Çankayalı
doi: 10.14744/tjtes.2022.95048  Sayfa 0

57.
Association between prehospital National Early Warning Score and in-hospital mortality in patients with traumatic brain injury
Jiho Lee, DongHun Lee, Byungkook Lee, Eul No
Sayfa 0

58.
Travmaya Bağlı Gecikmiş Postmortem Sezaryen
Delayed postmortem cesarean section due to trauma
Gizem Oncel Yel, Aykut KEMANCI, Atakan Yılmaz, Özmert M.A. Özdemir, Bulent Erdur
doi: 10.14744/tjtes.2022.34124  Sayfa 0

59.
Fall-Related Injuries at Home: Descriptive Analysis from a Middle Eastern Level 1 Trauma Center
Ayman El-menyar, Ahammed Abdulla Mekkodathil, Eman Elmenyar, Bassem Gomaa, Husham Abdelrahman, Rafael Consunji, Aisha Abeid, Ruben Peralta, Başar Cander, Hassan Al-Thani
doi: 10.14744/tjtes.2022.86211  Sayfa 0

60.
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası portal ven yaralanması: Olgu sunumu
Portal vein injury following Endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A case report
Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
doi: 10.14744/tjtes.2022.28923  Sayfa 0

61.
Yaşlılarda intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femur çivisi ile tedavisinde gözlenen cut-out'un önlenmesinde hidroksiapatit kaplı helikal blade tespitinin etkinliği
The effectiveness of fixation of hydroxyapatite-coated helical blade in preventing of the cut-out observed in treatment with proximal femoral nail of fractures of the femur intertrochanteric in elderly.
Haci Bayram Tosun, Abuzer Uludağ, Sancar Serbest, Necati Çiçek, Sukru Demir
doi: 10.14744/tjtes.2022.78678  Sayfa 0

62.
Akut pankreatit hastalarında Ranson, bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi ve CRP kriterlerinin yatış günü risk derecelendirmesinde kullanımı: Kesitsel bir çalışma
Utility of Ranson score, computed tomography severity index and CRP criteria in risk stratification on the day of hospital admission in patients with acute pancreatitis: A cross-sectional analysis
Huseyin Duru
Sayfa 0

63.
Erişkinde Konjenital Diafram Hernisi ile Birlikte Mide Perforasyonu: İntratorasik Mide Perforasyonu
Congenital Diaphragmatic Hernia with Gastric Perforation in Adult: Intrathoracic Gastric Perforation
Mehmet Taner Ünlü, SERKAN SARI, Ozan Çalışkan
Sayfa 0

64.
On dört yaşındaki adölesan olguda travmatik asfiksiye bağlı ekimoz maskesi
Traumatic asphyxia with a “masque ecchymotique” in a 14-year-old adolescent
Nihan Şık, Oğuzhan Başerdem, Murat Duman, Durgül Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2022.53099  Sayfa 0

65.
Acil batın cerrahisi geçiren hastalarda mortalite oranlarını etkileyen değişkenler: Retrospektif kesitsel çalışma
Variables affecting mortality rates in patients undergoing emergency abdominal surgery: A retrospective cross-sectional study
Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Ayça Sultan Şahin, Naime Yalcin, Mine Çelik
Sayfa 0

KLINIK ÇALIŞMA
66.
Hepatopankreatobiliyer prosedürler sırasında hepatik arter travmasının yönetimi; gelişen yaklaşımlar, klinik sonuçlar ve literatür taraması.
Management of hepatic artery trauma during hepatopancreatobiliary procedures; evolving approaches, clinical outcomes and literature review.
Arif Atay, Feyyaz Gungor, Yunus Sur, Orgun Gunes, Fatma Husniye Dilek, Şebnem Karasu, Osman Nuri Dilek
doi: 10.14744/tjtes.2022.90258  Sayfa 0

67.
Geriatrik kalça kırıklarında giriş nötrofil-lenfosit, trombosit-lenfosit, monosit-lenfosit oranları ile 1 yıllık mortalite arasındaki ilişki; üçlü karşılaştırma
Relationship between admission neutrophil/lymphocyte, thrombocyte/lymphocyte, and monocyte/lymphocyte ratios and 1-year mortality in geriatric hip fractures: triple comparison
Sezgin Bahadır Tekin, Bahri Bozgeyik, Ahmet Mert
doi: 10.14744/tjtes.2021.94799  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
68.
Ratlarda Glutamin Kullanımının Peritoneal Yüzeyde İntestinal Neomokoza Oluşumuna Etkisi
Effect of Glutamine Use on The Formation of Intestinal Neomocosa on Peritoneal Surfaca in Rats
Ahmet Akbaş, Osman Bilgin Gülcicek, Erkan Yavuz, hakan yigitbas, ALİ SOLMAZ, Yigit Ulgen, Nadir Adnan Hacım, Gulcin Ercan, Yuksel Altinel, aysegul kırankaya, Atilla Çelik
doi: 10.14744/tjtes.2022.36903  Sayfa 0