p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Duandenal Injuries: The Effectiveness Of Tube Gastroduuodenostmy In Primary Repair [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(2): 119-123

Duandenal Injuries: The Effectiveness Of Tube Gastroduuodenostmy In Primary Repair

İbrahim H. Taçyıldız1, Gülşen Yılmaz, Yılmaz Akgün, Atilla Öztürk, Tahir Şen, Celalettin Keleş


Duandenum Yaralanmaları: Primer Onarımda Tüp Gastroduodenostmominin Yeri ve Etkinliği

İbrahim H. Taçyıldız1, Gülşen Yılmaz, Yılmaz Akgün, Atilla Öztürk, Tahir Şen, Celalettin Keleş


İbrahim H. Taçyıldız, Gülşen Yılmaz, Yılmaz Akgün, Atilla Öztürk, Tahir Şen, Celalettin Keleş. Duandenal Injuries: The Effectiveness Of Tube Gastroduuodenostmy In Primary Repair. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(2): 119-123

Corresponding Author: İbrahim H. Taçyıldız