p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery WOUND BALLISTICS - II DEFORMATION IN BULLET AND EFFECTS OF FRAGMENTATION [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 235-239

WOUND BALLISTICS - II DEFORMATION IN BULLET AND EFFECTS OF FRAGMENTATION

Ali İhsan Uzar1, Cengiz Kayahan1, Bülent Güleç1, Mustafa Tahir Özer1, Orhan Kozak1, Fahrettin Alpaslan1
Çata Genel Cerrahi Ad

Deformation and fragmentation of the bullet are frequently observed in firearm wounds. Contrary to hard tipped, steel alloyed pistol bullets, rifle bullets made of copper are comparatively softer. Deformation and fragmentation effects of each type of bullets were researched by static and dynamic experimantel studies. For this purpose bullets of 7.65 pistol and G3 rifle, flat and long bones, soft fat blocks and gelatine were used. After this study we have observed that bullet of G3 rifle could easily be deformed and fragmented, and its effect increased with respect to the normal bullets.

Keywords: HIGH VELOCITY MISSILE, BULLET DEFORMATION, BULLET FRAGMENTATION

YARA BALİSTİĞİ - II ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA MERMİDEKİ ŞEKİL BOZUKLUKLARI VE PARÇALANMA ETKİLERİ

Ali İhsan Uzar1, Cengiz Kayahan1, Bülent Güleç1, Mustafa Tahir Özer1, Orhan Kozak1, Fahrettin Alpaslan1
Çata Genel Cerrahi Ad

Ateşli silah yaralanmalarında, mermide oluşan şekil bozukluğu (deformasyon) ve parçalanma (fragmantasyon), sık karşılaşılan bir durumdur. Günümüzde çelik alaşımından yapılmış, sert uçlu tabanca mermilerinin aksine, piyade tüfeği mermileri genellikle yumuşak bakır uçludur. Her iki tür merminin deformasyon ve fragmantasyon etkisi yapılan statik ve dinamik deneysel çalışma ile araştırıldı. Bu amaçla 7.65 tabanca ve G3 tüfek mermileri, yassı ve uzun kemikler ve yumuşak yağ blokları ve jelatin kullanıldı. Çalışma sonucunda, G3 tüfek mermisinin kolaylıkla şekil bozukluğu gösterdiği ve parçalandığı, normal yapıdaki mermiye oranla etkisinin arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: YÜKSEK HIZLI MERMİ, DEFORMASYON, FRAGMANTASYON

Ali İhsan Uzar, Cengiz Kayahan, Bülent Güleç, Mustafa Tahir Özer, Orhan Kozak, Fahrettin Alpaslan. WOUND BALLISTICS - II DEFORMATION IN BULLET AND EFFECTS OF FRAGMENTATION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 235-239