p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Implementation of a massive transfusion protocol: A single trauma center experience from South Korea [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1412-1418 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.07824

Implementation of a massive transfusion protocol: A single trauma center experience from South Korea

Min A Lee1, HyeMin Park3, Byungchul Yu1, Kang Kook Choi1, Youngeun Park2, Gil Jae Lee1
1Department of Traumatology, College of Medicine Gachon University, Incheon-South of Korea
2Department of Trauma Surgery, Gachon University Gil Medical Center, Incheon-South of Korea
3Department of Internal Medicine, Gachon University Gil Medical Center, Incheon-South of Korea

BACKGROUND: Massive transfusion (MT) is traditionally defined as transfusion of more than 10 units of red blood cells (RBCs) within the first 24 h after admission. The aim of this study is to analyze the trend of MT in regional trauma center including ratio of fresh frozen plasma (FFP) and packed RBC.
METHODS: Retrospective data were driven from 2014 to 2016. A total of 185 patients who received more than 10 packed RBC units within the first 24 h after admission were included in the study. We analyzed transfusion requirements for each time interval 4 h and 24 h after admission. Moreover, we compared transfusion characteristics between survival and non-survival group, between high FFP: RBC group (≥1: 2) and low FFP: RBC group (<1: 2), and between the first half and latter half period.
RESULTS: There was a trend for improvement in the FFP: RBC ratio after applying the MT protocol. The FFP: RBC ratio increased from 1: 1.7 to 1: 1.4 within 24 h after arrival. The time to first transfusion was shortened (137–106 min). Mortality was lower in high FFP: RBC group than that of low FFP: RBC group.
CONCLUSION: In our study, the MT protocol improved the FFP: RBC ratio. A higher FFP: RBC ratio also led to an improvement in the mortality rate in MT patients.

Keywords: Massive transfusion, protocol, trauma.

Masif transfüzyon protokolünün uygulanması: Güney Kore’den tek bir travma merkezi deneyimi

Min A Lee1, HyeMin Park3, Byungchul Yu1, Kang Kook Choi1, Youngeun Park2, Gil Jae Lee1
1Gachon Üniversitesi Tıp Fakültesi, Travmatoloji Bölümü, Incheon-Güney Kore
2Gachon Üniversitesi Gil Tıp Merkezi, Travma Cerrahisi Bölümü, Incheon-Güney Kore
3Gachon Üniversitesi Gil Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Incheon-Güney Kore

AMAÇ: Masif transfüzyon (MT), geleneksel olarak, hasta kabülünden sonraki ilk 24 saat içinde 10 üniteden fazla eritrosit (RBC) transfüzyonu olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, bölgesel bir travma merkezinde taze donmuş plazma (TDP) ve eritrosit oranı dahil olmak üzere masif transfüzyon (MT) eğilimini analiz etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Geriye dönük veriler 2014’ten 2016’kadar tarandı. Başvurudan sonraki ilk 24 saat içinde 10 üzeri eritrosit ünitesi alan toplam 185 hasta çalışmaya alındı. Başvurudan sonra her bir 4 saatlik dilimlerde ve 24 saat sonra transfüzyon gereksinimleri analiz edildi. Hayatta kalan ve hayatta kalmayan grup arasında, yüksek TDP: eritrosit grubu (≥1: 2) ve düşük TDP: eritrosit grubu (<1: 2) arasında ve ilk yarı ile ikinci yarı dönem arasındaki transfüzyon özellikleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Masif transfüszyon protokolünü uyguladıktan sonra FFP: eritrosit oranında bir iyileşme eğilimi vardı. FFP: eritrosit oranı, bavurudan sonraki 24 saat içinde 1: 1.7’den 1: 1.4’e yükselmişti. İlk transfüzyona kadar geçen süre kısalmıştı (137 dakikadan 106 dakikaya). Mortalite, yüksek TDP: eritrosit grubunda, düşük TDP: eritrosit grubuna göre daha düşüktü.
TARTIŞMA: Çalışmamızda, MT protokolü FFP: eritrosit oranını iyileştirmiştir. Daha yüksek bir TDP: eritrosit oranı da MT hastalarında ölüm oranında bir iyileşmeye yol açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Masif transfüzyon, protokol, travma.

Min A Lee, HyeMin Park, Byungchul Yu, Kang Kook Choi, Youngeun Park, Gil Jae Lee. Implementation of a massive transfusion protocol: A single trauma center experience from South Korea. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1412-1418

Corresponding Author: Gil Jae Lee, Korea-South
Manuscript Language: English