p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A case of diaphragmatic rupture after strenuous exercise (swimming) and jump into the sea [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(2): 188-190

A case of diaphragmatic rupture after strenuous exercise (swimming) and jump into the sea

Halil Özgüç, Gökhan Garip, Türkay Kırdak
Department Of General Surgery, Uludağ University, Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey

A 20-year-old male patient with complaints of severe chest pain, difficulty in oral feeding, and a feeling of swelling in the abdomen was admitted to the Emergency Clinic. His complaints had begun 15 days prior to admission after strenuous swimming and a jump into the sea from a height of half a meter. Elevation of the left diaphragm was observed on the chest radiography and computerized tomography revealed a rupture in the left diaphragm. Surgical repair was done. The patient attended regular follow-ups and appeared to have no complications as of the sixth month after the treatment.

Keywords: Diaphragmatic rupture, efforts; swimming.

Zorlu bir yüzme ve denize atlama sonrası oluşan diyafram yırtığı: Olgu sunumu

Halil Özgüç, Gökhan Garip, Türkay Kırdak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

Yirmi yaşındaki erkek hasta, şiddetli göğüs ağrısı, oral gıda alımında güçlük ve karında şişlik yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Hastanın şikayetleri 15 gün önce zorlu bir yüzme egzersizi ve yaklaşık yarım metre yükseklikten denize atlama sonrası başlamıştı. Direkt göğüs radyografisinde sol diyaframda elevasyon ve bilgisayarlı tomografide sol diyaframda yırtık saptandı. Yırtık cerrahi olarak onarıldı. Hasta düzenli olarak takip edildi ve altı aylık kontrolünde herhangi bir komplikasyonu yoktu.

Anahtar Kelimeler: Diyafram yırtığı, efor; yüzme.

Halil Özgüç, Gökhan Garip, Türkay Kırdak. A case of diaphragmatic rupture after strenuous exercise (swimming) and jump into the sea. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(2): 188-190

Corresponding Author: Halil Özgüç, Türkiye
Manuscript Language: English