p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Supp : 6 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Management of the soft tissue extremity degloving injuries with the full-thickness grafts obtained from the avulsed flap [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 516-520 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.64928

Management of the soft tissue extremity degloving injuries with the full-thickness grafts obtained from the avulsed flap

Özgür Pilancı1, Funda Aköz Saydam1, Karaca Basaran1, Aslı Datlı1, Erdem Güven2
1Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Bagcilar Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, İstanbul University Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Background
A “degloving injury” is referred to as seperation of cutaneous tissue from the deeper structures of the body. Although many methods have been defined to reform the tissue integrity; defatting and readaptation of the avulsed flap still comprises one of the most effective methods.
Methods
In the time interval between 2000-2012, we have treated a total of 9 patients with avulsed extremities with defatting and readaptation of the same flap. The fat compartment of the flaps were removed and the skin was meshed. The patients have been followed for 12 months in average (range: 8-18 months).
Results
Total closure of the defect and healing could be achieved in 7 patients. Although 30% of the total surface area of the graft was lost in 1 patient, and 10% in another, total epithelialization could be achieved later with secondary grafting.
Conclusion
Defatting, meshing and readaptation of the same flap to its original site is still a valuable option for avulsion injuries. The main reason is relatively the ease of the procedure, shorter operative times, and usability of the procedure by general surgeons. This might be particularly important in places where a reconstructive plastic surgeon is not available.

Keywords: Avulsion injuries, graft, extremity

Yumuşak doku ekstremite avülzyon (degloving) yaralanmalarının avülze flepten elde edilmiş tam kalınlıklı deri grefti ile onarımı

Özgür Pilancı1, Funda Aköz Saydam1, Karaca Basaran1, Aslı Datlı1, Erdem Güven2
1Bağcilar Egitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd, İstanbul, Türkiye

Amaç
Deri ve subkutan dokunun muskulofasyal tabaka sağlam kalacak şekilde derindeki yapılardan ayrılmasına avülzyon (degloving) yaralanması denir. Doku bütünlüğünün yeniden sağlanması için birçok yöntem tanımlanmış olsa da, avülze flebin yağ dokudan arındırılarak yeniden yerine adaptasyonu hala en etkili yöntemlerden birisidir.
Gereç ve yöntem
Kliniğimizde 2000-2012 yilları arasında ekstremite avülzyon yaralanması mevcut 9 hastada avülze flebi yağ dokudan arındırdık. Grefte meshler açarak yeniden yerine adapte ettik. Hastalar ortalama 12 ay takip edildi. (Dağılım: 8-18 ay)
Bulgular
7 hastada tamama yakın iyileşme elde ettik.Bir hastada greftin %30’unda, diğerinde ise %10’a yakın kayıp gözlemledik. Fakat bu hastalar sekonder greftlemelerle epitelizasyon sağlanarak sorunsuz tedavi edildi.
Sonuç
Avülzyon yaralanmalarında yağ doku uzaklaştırılarak, greftin meshlenip eski yerine adaptasyonu hala değerini korumaktadır. Bunun başlıca sebebi, yöntemin genel cerrahlar tarafından da kısa sürede kolaylıkla uygulanabilir olmasıdır. Bu da plastik cerrahlara ulaşmanın zor olduğu durumlarda önem arz edebilir.

Anahtar Kelimeler: Avülzyon yaralanmaları, greft, ekstremite

Özgür Pilancı, Funda Aköz Saydam, Karaca Basaran, Aslı Datlı, Erdem Güven. Management of the soft tissue extremity degloving injuries with the full-thickness grafts obtained from the avulsed flap. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 516-520

Corresponding Author: Erdem Güven, Türkiye