p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Tendinöz çekiç parmak yaralanmalarının tedavisinde kullanılan dört farklı immobilizasyon yönteminin karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 356-361 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.35469

Tendinöz çekiç parmak yaralanmalarının tedavisinde kullanılan dört farklı immobilizasyon yönteminin karşılaştırılması

Safiye Özkan, Ömer Berköz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Kapalı tendinöz çekiç parmak yaralanmalarının konservatif olarak tedavi edilmesi gerektiğine dair fikir birliği olmasına rağmen, kullanılacak en iyi immobilizasyon yöntemi net olarak belirlenmemiştir ve literatürdeki mevcut veriler kesin bir sonuca varmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, tendinöz çekiç parmak yaralanmasının konservatif tedavisinde kullanılan dört farklı immobilizasyon yönteminin sonuçlarını karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tendinöz çekiç parmak yaralanması olan 96 hasta, dört farklı immobilizasyon yöntemi ile (Stack ortez, termoplastik ortez, alüminyum ortez ve K-teli immobilizasyonu) tedavi edildi. Tedaviyi takiben hastalar distal interfalangeal eklem ekstansiyon kaybı, total aktif hareket, kavrama gücü ve Abouna ve Brown kriterleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Sekiz ve 12. haftalarda ekstansiyon kaybı ve total aktif hareket değerlerinde, dört farklı immobilizasyon yöntemi arasında anlamlı fark bulunmadı. Kavrama gücü değerlendirmesine göre, Stack ortez grubunda 12. haftada K-teli ve alüminyum ortez gruplarına göre anlamlı derecede daha iyi sonuçlar elde edildi, ancak fark termoplastik ortez grubuna göre anlamlı değildi.
TARTIŞMA: Tendinöz çekiç parmak yaralanmasının tedavisinde kullanılan dört farklı immobilizasyon yöntemi arasında çoklu karşılaştırmalar yapan bu ilk çalışmada, gruplar arasında tespit edilen tek anlamlı fark, K-teli ve alüminyum ortez ile karşılaştırıldığında Stack ortez ile daha yüksek kavrama gücü elde edilmesi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çekiç parmak, ekstansiyon kaybı; kavrama gücü; konservatif tedavi; ortez.

Comparison of four different immobilization methods in the treatment of tendinous mallet finger injury

Safiye Özkan, Ömer Berköz
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hand Surgery Division, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Although there is consensus that closed tendinous mallet finger injuries should be treated conservatively, the best method of immobilization to be used is not clear and the existing data in the literature are not conclusive. The aim of this study is to compare the results of four different immobilization methods used in the conservative treatment of tendinous mallet finger injury.
METHODS: Ninety-six patients with tendinous mallet finger injury were treated with four different immobilization methods (stack orthosis, thermoplastic orthosis, aluminum orthosis, and Kirschner wire [K-wire] immobilization). The patients then were assessed with distal interphalangeal joint extensor lag, total active motion (TAM), grip strength, and Abouna and Brown Criteria.
RESULTS: No significant difference was found between four immobilization methods in extensor lag and TAM at the 8th and 12th weeks. According to grip strength assessment, stack orthosis group was found to have significantly better results than the K-wire and aluminum orthosis groups at 12 weeks, while the difference was not significant versus the thermoplastic orthosis group.
CONCLUSION: In this first study making multiple comparisons between four immobilization methods used in the treatment of tendinous mallet finger injury, the only significant difference detected between the groups was the superior grip strength with stack orthosis compared with K-wire immobilization and aluminum orthosis.

Keywords: Conservative treatment, extensor lag; grip strength; mallet finger; orthosis.

Safiye Özkan, Ömer Berköz. Comparison of four different immobilization methods in the treatment of tendinous mallet finger injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 356-361

Sorumlu Yazar: Ömer Berköz, Türkiye