p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 18 (5)
Cilt: 18  Sayı: 5 - Eylül 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Ven grefti ile periferik sinir defektlerinin onarımında kateter kullanımının sinir rejenerasyonuna etkisi: Deneysel çalışma
The effect of catheter use on vein grafting of a peripheral nerve defect: an experimental study
Alper Mehmet Bayraktar, Serhat Özbek, Mesut Özcan, Behzat Noyan, İlkin Çavuşoğlu
PMID: 23188596  doi: 10.5505/tjtes.2012.59932  Sayfalar 367 - 375

2.
Yanık yarası tedavisinde topikal çinko oksit ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study
Kemal Arslan, Ömer Karahan, Ahmet Okuş, Yaşar Ünlü, Mehmet Ali Eryılmaz, Serden Ay, Barış Sevinç
PMID: 23188597  doi: 10.5505/tjtes.2012.45381  Sayfalar 376 - 383

3.
Akut apandisit tanısında serum fibrinojen düzeyinin değeri
The value of serum fibrinogen level in the diagnosis of acute appendicitis
Öner Menteş, Mehmet Eryılmaz, Ali Harlak, Erkan Öztürk, Turgut Tufan
PMID: 23188598  doi: 10.5505/tjtes.2012.58855  Sayfalar 384 - 388

4.
Boğulmuş abdominal duvar herni cerrahisi: Morbidite ve mortalite insidansının risk faktörleriyle ilişkisinin analizi (Tek merkezli acil cerrahi deneyimi)
Incarcerated abdominal wall hernia surgery: relationship between risk factors and morbidity and mortality rates (a single center emergency surgery experience)
Erkan Özkan, Mehmet Kamil Yıldız, Tuğrul Çakır, Ender Dulundu, Cengiz Eriş, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ümit Topaloğlu
PMID: 23188599  doi: 10.5505/tjtes.2012.48827  Sayfalar 389 - 396

5.
Akut karın ağrısı olan yaşlı hastalarda morfinin randomize kontrollü bir çalışması
Randomized controlled trial of morphine in elderly patients with acute abdominal pain
Faruk Güngör, Mutlu Kartal, Fırat Bektaş, Secgin Söyüncü, Özlem Yiğit, Ayhan Mesci
PMID: 23188600  doi: 10.5505/tjtes.2012.62534  Sayfalar 397 - 404

6.
Minimal invaziv tenokutanöz dikişle akut ve kapalı Aşil tendonu yırtığının tedavisi
Treatment of acute and closed Achilles tendon ruptures by minimally invasive tenocutaneous suturing
Wenge Ding, Weihong Yan, Yaping Zhu, Zhiwei Liu
PMID: 23188601  doi: 10.5505/tjtes.2012.59376  Sayfalar 405 - 410

7.
Çocuk ve erişkin minör kafa travmalarında kan S100B ile laktatın rolü ve bilgisayarlı beyin tomografisi ile korelasyonu
The role of blood S100B and lactate levels in minor head traumas in children and adults and correlation with brain computerized tomography
Ahmet Ali Sezer, Emine Akıncı, Miraç Öztürk, Figen Coşkun, Gülsen Yılmaz, Alpaslan Karakaş, Talip Toksöz
PMID: 23188602  doi: 10.5505/tjtes.2012.76736  Sayfalar 411 - 416

8.
Erken fasyotominin yılan ısırıkları tedavisindeki etkinliği
Effectiveness of early fasciotomy in the management of snakebites
Cemal Fırat, Serkan Erbatur, Ahmet Hamdi Aytekin, Hıdır Kılınç
PMID: 23188603  doi: 10.5505/tjtes.2012.28158  Sayfalar 417 - 423

KLINIK ÇALIŞMA
9.
Temporal kemik kırıkları: 77 hastanın değerlendirilmesi ve bir yaklaşım algoritması
Temporal bone fractures: evaluation of 77 patients and a management algorithm
Gökhan Yalçıner, Ahmet Kutluhan, Kazım Bozdemir, Hüseyin Çetin, Behçet Tarlak, Akif Sinan Bilgen
PMID: 23188604  doi: 10.5505/tjtes.2012.98957  Sayfalar 424 - 428

10.
Tibia pilon kırıklarında orta dönem cerrahi sonuçlarımız
The mid-term results of treatment for tibial pilon fractures
Deniz Gulabi, Özgür Toprak, Cengiz Sen, Cem Coskun Avci, Erkal Bilen, Fevzi Saglam
PMID: 23188605  doi: 10.5505/tjtes.2012.86094  Sayfalar 429 - 435

11.
Yanık travması sonrası erken dönemde görülen psikolojik bozukluklar ve etyolojide cerrahi faktörlerin yeri
Early period psychiatric disorders following burn trauma and the importance of surgical factors in the etiology
Hakan Yabanoğlu, Mahmut Can Yağmurdur, Nilgün Taşkıntuna, Hamdi Karakayalı
PMID: 23188606  doi: 10.5505/tjtes.2012.98511  Sayfalar 436 - 440

12.
Penetran kardiyak yaralanmalar: 21 olgunun değerlendirilmesi
Penetrating cardiac injuries: assessment of 21 patients
Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Musa Ağrış, Murat Öncel, Kemalettin Hoşgör, Ali Suat Özdiş
PMID: 23188607  doi: 10.5505/tjtes.2012.93467  Sayfalar 441 - 445

13.
Erişkinlerde ince bağırsak tıkanıklığının nadir bir nedeni: Persistan omfalomezenterik kanal
A rare cause of small bowel obstruction in adults: persistent omphalomesenteric duct
Ali Güner, Can Keçe, Aydın Boz, İzzettin Kahraman, Erhan Reis
PMID: 23188608  doi: 10.5505/tjtes.2012.77609  Sayfalar 446 - 448

14.
Beyin içinde kalan kurşunun kendiliğinden yer değiştirmesi: Olgu sunumu
Spontaneous migration of a retained bullet within the brain: a case report
Mehmet Arslan, Metehan Eseoğlu, Burhan Oral Güdü, Ismail Demir, Abdul Baki Kozan
PMID: 23188609  doi: 10.5505/tjtes.2012.88965  Sayfalar 449 - 452

15.
Gizli şeytan: göğüs duvarı içinde beklenmedik biçimde kalmış bıçak
Chi-chen CHANG,1 Hung-jung LIN,1 Ning-ping FOO,2 Kuo-tai CHEN1
Chi-chen Chang, Hung-jung Lin, Ning-ping Foo, Kuo-tai Chen
PMID: 23188610  doi: 10.5505/tjtes.2012.08931  Sayfalar 453 - 454

OLGU SUNUMU
16.
Olağandışı bir mekanizmayla çift taraflı, eşzamanlı anterior obturator kalça çıkığı: Olgu sunumu
Bilateral simultaneous anterior obturator dislocation of the hip by an unusual mechanism - a case report
Asif Sultan, Tahir Ahmad Dar, Mohd Iqbal Wani, Mubashir Maqbool Wani, Samina Shafi
PMID: 23188611  doi: 10.5505/tjtes.2012.77012  Sayfalar 455 - 457

17.
Go-kart yaralanmalarına bağlı acil cerrahi: Ardışık iki olgunun sunumu
Emergency surgery due to go-kart injuries: report of two consecutive cases
Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Oskay Kaya, Hakan Kulaçoğlu
PMID: 23188612  doi: 10.5505/tjtes.2012.80000  Sayfalar 458 - 460

18.
Blastik yaralanmaya bağlı izole bilateral bazal ganglion kanaması
Isolated basal ganglia hemorrhage due to blast injury
Fuldem Mutlu Aygün, Murat Serhat Aygün, Mehmet Bülent Önal, Osman Lütfi Demirci
PMID: 23188613  doi: 10.5505/tjtes.2012.35033  Sayfalar 461 - 462