p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Koroziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 377-379 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.21805

Koroziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu

Hıdır Esme, Hasan Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Konya

Sindirim sisteminin koroziv madde ile yaralanması iyi bilinen klinik bir tablo olmakla beraber, kritik olarak hayatı tehdit eden hava yolu hasarı açık bir şekilde dökümante edilmemiştir. Koroziv asit madde içilmesi ile ortaya çıkan trakeal stenoz çok nadirdir. Biz, isimsiz şişede saklanan asidik temizleme ajanının, kaza ile içilmesinden üç hafta sonra acil kliniğine başvuran dört yaşındaki kız çocuğu olgusunu rapor ettik. Rijit bronkoskopi stenoz varlığını gösterdi. Olgu tekrarlayıcı dilatasyon, trakeal yaralanmanın onarılması ve geçici poliüretan ile kaplı nitinol stentin yerleştirilmesiyle tedavi edildi. Sunduğumuz olguda olduğu gibi dikkatli ve doğru stentin yerleşirilmesi, anlamlı ve hayat kurtarıcı hava yolu iyleşmesi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroziv yaralanma, trakeal darlık; yaklaşım.

Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: A case report

Hıdır Esme, Hasan Doğan
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Konya-Turkey

Although corrosive injury of the digestive tract is a well-known clinical entity, damages of the airway and a critically life-threatening condition, have not been clearly documented. Tracheal stenosis is very rare associated with corrosive acid ingestion. We report the case of a 4-year-old girl child who presented to the emergency department three weeks after accidentally drinking an acidic cleaning agent stored in an unlabeled bottle. Rigid bronchoscopy was administered to observe the stenosis. She was treated by serial dilation, repair of tracheal laceration, and placement of a temporary polyurethane-coated nitinol stent. Careful and accurate stent placement may provide significant and life-saving airway improvement as observed in the presenting pediatric case.

Keywords: Corrosive injury, management; tracheal stenosis.

Hıdır Esme, Hasan Doğan. Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 377-379

Sorumlu Yazar: Hıdır Esme, Türkiye