p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
ABDOMINAL EMERGENCIES IN OCTOGENERIANS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 36-38

ABDOMINAL EMERGENCIES IN OCTOGENERIANS

İsmail Hamzaoğlu1, Kenan Ulualp1, Tolga Balkan1, Feridun Şirin1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

The number of people over the age of 80 years increases as western population in our country. The objective of this retrospective study was to investigate the features of abdominal emergencies in Octogenarians. Review of the operating room log of Cerrahpaşa Medical School, Emergency department indicated that 23 abdominal emergency operation were performed between February 1997 and February 1999. The median age of the patients was 86 (80-104). The most frequent cause of admission was hernia (30%), and the second most common was occlusive mesenteric vascular disease (21%). Acute cholesystitis constituted third place (17%). There were two cases duodenal ulcer perforation, and one case of bleeding duodenal ulcer, gastric tumor perforation, sigmoid colon perforation, rupture of aortic aneurisma and acute appendicitis. Four patients died in hospital, an overall mortality rate of 17 per cent of operations. Avoidable disease such as hernia and biliary stones should not have been postponed because of age and should be electively treated early before complications develop. Occlusive mesenteric vascular disease was second most common emergency in this study and must be remembered in elderly patients with acute abdomen.

Keywords: AGE, EMERGENCY SURGERY

SEKSEN YAŞINDAN BÜYÜK HASTALARDAKİ ABDOMİNAL CERRAHİ ACİLLER

İsmail Hamzaoğlu1, Kenan Ulualp1, Tolga Balkan1, Feridun Şirin1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

Seksen yaş üstündeki hastaların sayısı giderek artmaktadır. Bu yaş grubundaki hastaların cerrahi özellikleri ise yeterince araştırılmamıştır, 1/2/1997-28/2/1999 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Kliniğinde abdominal cerrahi girişim geçiren hastalarımızın özelliklerini ve mortalite nedenlerini retrospektif olarak inceledik. Toplam 23 hastadan 7si fıtık, 5'i tıkayıcı mezenter damar hastalığı, 4'ü akut kolesistit, 2'si duodenal ülser delinmesi ve birer hastada mide kanser delinmesi, duodenal ülser kanaması, sigmoid kolon perforasyonu, akut appendisit, aort anevrizma rüptürü nedeniyle ameliyat edildiler. Dört hasta eşlik eden hastalıkları nedeniyle kaybedildiler. Fıtık ve safra taşı hastalığı gibi uygun koşullarda tedavi edilebilecek olan hastaların ve tıkayıcı mesenter damar hastalığının sıklığı dikkat çekicidir. Yaş, fıtık ve safra taşı hastalığında majör kontrendikasyon olarak düşünülmemeli hastaların tedavileri geciktirilmemelidir. Akut batın tablosuyla baş vuran hastalarda mezenter damar hastalığının sıklığı hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: YAŞ, ACİL CERRAHİ

İsmail Hamzaoğlu, Kenan Ulualp, Tolga Balkan, Feridun Şirin. ABDOMINAL EMERGENCIES IN OCTOGENERIANS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 36-38