p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
WHIPPLE PROCEDURE TRAUMATIC PATIENTS: THE PRESENTATION OF THREE CASES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 111-115

WHIPPLE PROCEDURE TRAUMATIC PATIENTS: THE PRESENTATION OF THREE CASES

Gülay Dalkılıç1, Mustafa Öncel1, Selahattin Vural1, Hakan Acar1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 1. Cerrahi Servisi

Pancreas injuries cannot be easily noticed because of its anatomic location, clinical presentation and its usually being accompanied with other organ injuries and so attract not enough attention In fact, pancreas injuries in cases of blunt and penetran abdomen traumas are relatively fewer, but not rare. In these injuries, surgery involves a wide spectrum of the treatment and in 2-3% of them Whipple procedure is needed to be done. In this paper, we present 3 cases, treated by Whipple procedure for grade 5 pancreas rupture and examine patients for other injuries, postoperative complications and survival.

Keywords: TRAUMA, PANCREAS RUPTURE, WHIPPLE PROCEDURE

TRAVMATİK HASTALARDA WHİPPLE PROSEDÜRÜ: ÜÇ OLGUNUN SUNUMU

Gülay Dalkılıç1, Mustafa Öncel1, Selahattin Vural1, Hakan Acar1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 1. Cerrahi Servisi

Pankreasın anatomik yeri,eşlik eden diğer organ yaralanmaları ve klinik görünüme bağlı olarak kolayca gözden kaçabilmesi sebebiyle pankreas yaralanmaları önemi ölçüsünde dikkati çekmemektedir. Aslında künt ve penetran batın travmalarında pankreas yaralanması nisbeten daha az olmasına karşın nadirde değildir. Bu yaralanmalarda cerrahi tedavi çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır ve % 2-3'ünde travma ağırlığı sebebiyle Whipple prosedürü gerekmektedir. Bu yazımızda künt ve penetran travma sebebiyle hastanemize başvuran ve grade 5 pankreas rüptürü nedeniyle Whipple prosedürü uygulanan üç olgu sunumuna yer verilmiştir. Hastalar yandaş travmaları, postoperatif komplikasyonlar, sağkalım açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, PANKREAS RÜPTÜRÜ, WHİPPLE PROSEDÜRÜ

Gülay Dalkılıç, Mustafa Öncel, Selahattin Vural, Hakan Acar, Ergin Olcay. WHIPPLE PROCEDURE TRAUMATIC PATIENTS: THE PRESENTATION OF THREE CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 111-115