p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
DO EMERGENCY DEPARTMENTS COMPLY WITH THE RULES OF PATIENT TRANSPORTATION? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 13-16

DO EMERGENCY DEPARTMENTS COMPLY WITH THE RULES OF PATIENT TRANSPORTATION?

Erol Armağan1, Şule Akköse1, Hüseyin Çebişci1, Zülfi Engindeniz1, Rifat Tokyay1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım, Ad

Emergency departments must comply with the rules of patient transportation. The aim of this study was to find out the compliance of the emergency departments in our region with patient transport the rules and regulations. 180 patients transported to our emergency department by an ambulance from another hospital, between 01.05.1999-01.07.1999 were analyzed. ACEP's (American College of Emergency Physicians) patient transportation rules were taken as a reference for comparison. Our findings have shown that the compliance to these rules is insufficient. Results of the study, will be presented to our colleagues working in the emergency departments in our region, in one of our monthly trauma meetings. State Department of health in the city, two state hospitals and Social Security hospitals in the region will also be informed about the results so that certain guidelines for better patient transportation can be established in the region.

Keywords: PATIENT TRANSPORTATION, RULES OF TRANSPORTATION, EMERGENCY SERVICES

HASTANELER ARASI SEVKLERDE KURALLARA UYULUYOR MU?

Erol Armağan1, Şule Akköse1, Hüseyin Çebişci1, Zülfi Engindeniz1, Rifat Tokyay1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım, Ad

Hasta sevk ederken acil servislerin en önemli çalışma ilkelerinden birisi de hasta şevkinde varolan kurallara uyumdur. Bu çalışma bölgemizde bu kurallara uyumun ne kadar sağlandığını anlamak amacıyla yapılmıştır, 01.05.1999-01.07.19999 tarihleri arasında acil servisimize başka bir hastaneden ambulans ile gelen 180 hastada Amerikan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ACEP) nin hasta sevk kurallarına uyumun sağlanıp sağlanmadığı araştırılmıştır. Bulgular kurallara uyumun yeterli olmadığını göstermiştir. Çalışmanın sonuçları çevre hastanelerin acil servis ve travma bakımından sorumlu hekimlerinin aylık travma eğitim toplantısında sunulacak, bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü, İl ve İlçe Devlet Hastaneleri, SSICya bağlı hastaneler ile görüşülerek belli protokollerin oluşturulması sağlanacak, hasta şevkinde daha iyi koşullar yaratılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: HASTA ŞEVKİ, SEVK KURALLARI, ACİL SERVİS

Erol Armağan, Şule Akköse, Hüseyin Çebişci, Zülfi Engindeniz, Rifat Tokyay. DO EMERGENCY DEPARTMENTS COMPLY WITH THE RULES OF PATIENT TRANSPORTATION?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 13-16
Manuscript Language: Turkish