p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
TRAUMATIC CSF FISTULAS (RHINORRHEA/OTORRHEA) (A RETROSPECTIVE STUDY OF 52 CASES) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 36-41

TRAUMATIC CSF FISTULAS (RHINORRHEA/OTORRHEA) (A RETROSPECTIVE STUDY OF 52 CASES)

Ali İhsan Ökten1, Rüçhan Ergün1, Gökhan Akdemir1, Ali Rıza Gezici1, İsmail Sertel1, Yusuf Aslantürk1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, Ankara

Cerebro-spinal fluid (CSF) fistula is leakage of fluid from sub-arachnoidal to extra-arachnoidal spaces when there is a defect of arachnoidea, dura, bone or epithelial tissues. This leakage can be through all the cerebrospinal axis but generally seen as rhinorrhea or otorrhea. The etiology of CSF fistulas in 80 of cases is trauma. It can be seen in 2-5% of closed head injuries. It may be detected either in the posttraumatic first week or within months and years after trauma as well. 85% of rhinorrheas and nearly all of otorrheas interrupt spontaneously at the end of one week. Meningitis is the most important complication of CSF fistulas. 52 cases of traumatic CSF fistula which were treated in our department between January 1990-June 1995 were reviewed retrospectively. Age distribution of the patients were 2-70 years and male/female ratio was 3/1. The most frequent etiological factors were traffic accidents and falling traumas. 79% of patients treated conservatively and even though were under control of antibiotic therapy meningitis in 11 cases and cerebral abscess in 1 case were revealed. Mortality rate of meningitis was 33.3% in our series. In this study, we saw that there was no any effect of prophylactic antibiotic treatment to meningitis rates and Klebsiella was the most frequent organism in microbiological investigations of patients with meningitis.

Keywords: RHINORRHEA, OTORRHEA, HEAD TRAUMA, INFECTION, MORTALITY

TRAVMATİK BOS FİSTÜLLERİ (RİNORE/OTORE) (52 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ)

Ali İhsan Ökten1, Rüçhan Ergün1, Gökhan Akdemir1, Ali Rıza Gezici1, İsmail Sertel1, Yusuf Aslantürk1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, Ankara

Beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü, BOS'nın araknoid, dura, kemik veya epitel dokuda defekt olduğu zaman subaraknoid mesafeden ekstra araknoid mesafeye kaçışıdır. Serebrospinal aks boyunca herhangi bir yerden olabilir, ancak sıklıkla rinore veya otore şeklinde görülür. BOS fistüllerinin %80'inin nedeni travmadır. Kapalı kafa travmalarının %2-5'inde görülür. Travmanın ilk haftasında akut olarak başlayacağı gibi bazen, aylar veya yıllar sonrada gecikmiş olarak başlayabilir. Rinorelerin %85'i, otorelerin ise tamama yakını bir hafta içinde kendiliğinden kesilir. BOS fistüllerinin en önemli komplikasyonu menenjittir. Kliniğimizde Ocak 1995 yılları arasında tedavi edilen 52 travmatik BOS fistülü olgusu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalar 2-70 yaş aralığında olup, erkekler de üç kat fazla görülmüştür. Trafik kazası ve düşme en sık travmatik nedenlerdir. Olguların %79'u konservatif tedaviye yanıt vermiştir. Hastaların hepsine profilaktik antibiyotik verilmesine rağmen 11 hastada menenjit, 1 hastada abse görülmüştür. Menenjite bağlı mortalite oranı %33.3'tür. Bu çalışmadan profilaktik antibiyotik kullanılmasının menenjit oranını değiştirmediği, negatif kültür oranını ve özellikle Klebsiella menenjitinin yüksek oranda görülmesine neden olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: RİNORE, OTORE, KAFA TRAVMASI, ENFEKSİYON, MORTALİTE

Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Ali Rıza Gezici, İsmail Sertel, Yusuf Aslantürk, Yamaç Taşkın. TRAUMATIC CSF FISTULAS (RHINORRHEA/OTORRHEA) (A RETROSPECTIVE STUDY OF 52 CASES). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 36-41