p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE REVERSE ULNAR ARTERY FOREARM FLAP IN HAND RECONSTRUCTION [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 270-272

THE REVERSE ULNAR ARTERY FOREARM FLAP IN HAND RECONSTRUCTION

Murat Topalan1, Metin Erer1
İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rek. Cerrahi Abd, El Cerrahisi Bd

The reverse ulnar artery forearm flap is thin, pliable, reliable and mobile fasciocutaneous flap for hand reconstruction. We have used this flap in twelve cases for palmar reconstruction, thenar and first web space, dorsum of the hand, and fifth digit reconstruction. The flap differs from the radial forearm one with its rotation point is in the center of the palm, longer pedicle and the donor site caracteristsics. The flap offers a useful alternative in the reconstruction of complex tissue defects in the hand.


TERS AKIMLI ULNAR ÖNKOL FLEBİ İLE EL REKONSTRÜKSİYONU

Murat Topalan1, Metin Erer1
İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rek. Cerrahi Abd, El Cerrahisi Bd

Ters akımlı ulnar önkol flebi, gibi el rekonstrüksiyonu amacı ile kullanılan ince fasyokutan bir fleptir. Kliniğimizde palman bölge, tenor bölge, el dorsumu ve beşinci parmak rekonstrüksiyonu amacıyla oniki olguda kullanılmıştır. Ters akımlı ulnar önkol flebi rotasyon arkının parmar bölgede olması, uzun pedikülü, yağ dokusunun az olması ile ince ve kılsız deri taşıması, güvenilir olması ve donor alan özellikleri açısından farklı özellikler taşımaktadır. Flep, kompleks el yaralanmaları rekonstrüksiyonunda bir seçenek olarak sunulmaktadır.


Murat Topalan, Metin Erer. THE REVERSE ULNAR ARTERY FOREARM FLAP IN HAND RECONSTRUCTION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 270-272