p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
INCIDENCE OF ASSOCIATED INJURIES WITH FEMORAL SHAFT FRACTURES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 194-196

INCIDENCE OF ASSOCIATED INJURIES WITH FEMORAL SHAFT FRACTURES

Kemal Durak1, Ömer Faruk Bilgen1, Ufuk Aydınlı1, Tufan Kaleli1, A Ufuk Tokcan1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Forty-two patients with femoral shaft fractures treated in the University of Uludağ Medical School. Orthopaedics and Traumatology Department were evaluated for associated injuries. Thirty-two (76.20%) patients were men and ten (23.80%) were women with an average age of 32 years. The major cause of the injuries were traffic accidents (85.71%). Seventy four percent of these patients had associated injuries. Majority of them were head (35.72%) and abdominal (16.66) injuries. In conclusion, keeping in mind of the associated injuries, patients with femoral shaft fractures should be carefully evaluated and treated.


FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA DİĞER BÖLGE YARALANMALARININ SIKLIĞI

Kemal Durak1, Ömer Faruk Bilgen1, Ufuk Aydınlı1, Tufan Kaleli1, A Ufuk Tokcan1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tedavi edilen 42 femur cisim kırıklı hastada, diğer vücut bölümlerine ait yaralanmaların sıklığı araştırıldı. Olguların yaş ortalaması 32.3, kırıkların ise 32'sinin erkeklerde (%76.20), 10'unun kadınlarda (%23.80) olduğu görüldü. Çalışmamızda %85.71 oranında trafik kazalarının bu yaralanmalara neden olduğu, femur cisim kırıklarıyla birlikte diğer vücut bölümlerine ait toplam yaralanma oranın %73.80 ve bunların içinde baş bölgesinin %35.72, batının ise %16.66 gibi yüksek oranlarda yaralandıkları saptandı. Femur cisim kırıkları ile birlikte diğer vücut bölgelerindeki ciddi ve ağır komplikasyonlu yaralanmaların sıklığının bilinmesi, multitravmalı hastalarda kırığın yanışım bu yaralanmaların erken tanı ve tedavisinin gerekliliği ortaya koymaktadır.


Kemal Durak, Ömer Faruk Bilgen, Ufuk Aydınlı, Tufan Kaleli, A Ufuk Tokcan. INCIDENCE OF ASSOCIATED INJURIES WITH FEMORAL SHAFT FRACTURES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 194-196