p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
GASTRIC LEIOMYOBLASTOMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 284-287

GASTRIC LEIOMYOBLASTOMA

Selman Sökmen1, Sedat Karademir1, Tarkan Ünek1, Sermin Özkal1, Ali Küpelioğlu1
Departments of Surgery and Pathology, Dokuz Eylül Universityschool of Medicine

Epithelioid gastric stromal tumors form a distinct pathologic subset of gastric tumors whose malignant and metastatic potential and prognosis are controversial. The clinical behavior of these tumors is often difficult to predict, however, a significant number of patients are symptomatic and the most common symptom is gastrointestinal hemorrhage. The association of other neoplasms, particularly carcinoma of stomach have been noted in patients with epithelioid leiomyomatous tumors. Here we report the bizarre clinical features, histologic findings, and prognosis of a gastric stromal tumor presented with acute massive gastrointestinal and intraperitoneal bleeding and with other multiple primary malignant tumors.

Keywords: BIZARRE LEIOMYOBLASTOMA, GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE, PATHOLOGY, MULTIPLE PRIMARY TUMORS

GASTRIC LEIOMYOBLASTOMA

Selman Sökmen1, Sedat Karademir1, Tarkan Ünek1, Sermin Özkal1, Ali Küpelioğlu1
Departments Of Surgery And Pathology, Dokuz Eylül Universityschool Of Medicine

Epiteloid gastrik stromal tümörler, gastrik tümörlerin ayrı bir patolojik alt grubunu oluşturur. Malign ve metastatik potansiyelleri, prognozları tartışmalıdır. Bu tümörlerin klinik davranışlarını tayin edebilmek çoğu zaman güçtür, ancak hastaların büyük bir kesimi semptomatiktir ve en sık görülen semptom gastrointestinal hemorajidir. Diğer bazı neoplazmalarla, özellikle gastrik adenokarsinom, birliktelik bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, akut masif gastrointestinal ve intraperitoneal kanama ile başvuran, senkron olarak multiple primer malign tümörlerle birliktelik gösteren bir gastrik stromal tümörün kendisine özgü klinik özellikleri, histolojik bulguları ve prognozu tartışılmıştır.


Selman Sökmen, Sedat Karademir, Tarkan Ünek, Sermin Özkal, Ali Küpelioğlu. GASTRIC LEIOMYOBLASTOMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 284-287