p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
TRAUMATIC INTRAABDOMINAL MAJOR VASCULAR INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 40-43

TRAUMATIC INTRAABDOMINAL MAJOR VASCULAR INJURIES

Ali Doğan Bozdağ1, Yasin Peker1, Yusuf Kumkumoğu1, Hayrullah Derici1, Okay Nazlı1, Çağatay Gürkök1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Cerrahi Kliniği

The records of 47 patients who underwent surgery with traumatic intraabdominal vascular injury at 2. and 3. Surgical Clinics of İzmir Atatürk Training and Research Hospital between January 1990 and December 1999 were studied. The aim of this study was to investigate the prognostic factors effecting the mortality. Hemoglobin (p<0.05), hematocrit (p<0.05), Glasgow Coma Score (p=0.01), blood pressure (p < 0.05), Revised Trauma Score (p=0.01), prehospital time (p=0.01) and associated organ injury (p< 0.05) were the significant factors effecting the mortality. Our overall mortality was 46.8 % and morbidity 41 %.

Keywords: VASCULAR INJURY, REVISED TRAUMA SCORE, VENA CAVA INFERIOR, AORTA ABDOMINALIS

TRAVMATİK KARIN İÇİ BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI

Ali Doğan Bozdağ1, Yasin Peker1, Yusuf Kumkumoğu1, Hayrullah Derici1, Okay Nazlı1, Çağatay Gürkök1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Cerrahi Kliniği

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. ve III. Cerrahi Kliniklerinde Ocak 1990-Aralık 1999 tarihleri arasında opere edilen ve travmatik karın içi büyük damar yaralanması saptanan 47 olgu retrospektif olarak incelendi. Çalışmanın amacı mortaliteyi etkileyen faktörler araştırmaktı. Başvuru sırasında hemoglobin düzeyi (p<0.05), hematokrit (p<0.05), Glasgow Kamu Skalası (p=0.01), tansiyon arterial (p < 0.05), düzeltilmiş travma skoru (p=0.01), süre (p=0.01) ve yaralanan yandaş organ sayısı (p < 0.05), mortaliteyi etkileyen faktörler olarak belirlendi. Mortalite oranı %46.8, morbidite oram %41 olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: DAMAR YARALANMALARI, DÜZELTİLMİŞ TRAVMA SKORU, VENA KAVA İNFERİOR, ABDOMİNAL AORTA

Ali Doğan Bozdağ, Yasin Peker, Yusuf Kumkumoğu, Hayrullah Derici, Okay Nazlı, Çağatay Gürkök. TRAUMATIC INTRAABDOMINAL MAJOR VASCULAR INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 40-43
Manuscript Language: Turkish