p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
POSTERIOR SCREW-PLATE FIXATION IN TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS OF AXIS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 288-291

POSTERIOR SCREW-PLATE FIXATION IN TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS OF AXIS

A F Özer1, A Çerçi1, M Sasani1, M Kalelioğlu1, A Ç Sarıoğlu1
V.K.V Amerikan Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Traumatic spondylolisthesis of axis (Hangman's fracture) is not a rare pathology. Although it is a very unstable fracture, healing can be achieved by conservative treatment. In case of rejection of medical treatment or persisting instability following Halo brace, surgery can be a necessity for the treatment of this pathology. In this presentation, surgical treatment of hangman1 s fracture was discussed reviewing the literature and posterior C2-C3 transpedicular plate screw fixation is emphasised as the best approach for treatment.

Keywords: HANGMAN'S FRACTURE, C2-3 TRANSPEDICULAR PLATE SCREW FIXATION

AKSİSİN TRAVMATİK SPONDİLOLİSTEZİSİNDE POSTERİOR PLAK-VİDA FİKSASYONU

A F Özer1, A Çerçi1, M Sasani1, M Kalelioğlu1, A Ç Sarıoğlu1
V.K.V Amerikan Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Asılan adam kırığı üst servikal bölgenin nadir olmayan kırıklardandır. Son derece instabil kırıklar olup konservatif tedaviye iyi yanıt verirler. Konservatif tedaviyi reddeden, cevap vermeyen vakalarda cerrahi müdahale endikasyonu vardır. Burada sunulan olguda asılan adam kırığı cerrahi tedavisi literatürde gözden geçirilerek tartışılmış ve posterior C2-3 plak vida fiksasyonunun zor ama yapılması gereken müdahale olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ASILAN ADAM KIRIĞI, C2-3 TRANSPEDİKÜLER PLAK VİDA FİKSASYONU

A F Özer, A Çerçi, M Sasani, M Kalelioğlu, A Ç Sarıoğlu. POSTERIOR SCREW-PLATE FIXATION IN TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS OF AXIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 288-291