p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PIPKIN TYPE IV FRACTURE DISLOCATION OF THE HIP ASSOCIATED WITH A TRAUMATIC AORTIC VALVE RUPTURE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 66-69

PIPKIN TYPE IV FRACTURE DISLOCATION OF THE HIP ASSOCIATED WITH A TRAUMATIC AORTIC VALVE RUPTURE

Abdullah Göğüş1, Sercan Akpınar1, Mehmet Ünal1, Bingür Sönmez1, Azmi Hamzaoğlu1
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Traumatic aortic valve rupture with resultant aortic insufficiency is a rare complication of blunt trauma. Here reported is a case with a posterior fracture-dislocation of the hip (Pipkin type-IV) and an undisplaced sternum fracture who developed hemodynamic instability in the clinical follow-up and was diagnosed having a traumatic aortic valve rupture using echocardiography. He first was treated with a biological valve replacement. Two weeks later a total hip arthroplasty combined with the osteosynthesis of the posterior wall of the asetabulum was performed. Sternum fracture healed conservatively. In multiply injured patients especially with a blunt thorax trauma hemodyanamic instability despite appropriate fluid replacement should rise the suspicion of cardiac injuries, especially traumatic aortic valve rupture. Echocardiography is a simple but reliable method for the diagnosis.

Keywords: AORTIC VALVE RUPTURE, POLYTRAUMA, HIP FRACTURE-DISLOCATION

KALÇA KIRIKLI-ÇIKIĞI (PİPKİN TİP-IV) İLE BERABER GÖRÜLEN TRAVMATİK AORT KAPAK RÜPTÜRÜ

Abdullah Göğüş1, Sercan Akpınar1, Mehmet Ünal1, Bingür Sönmez1, Azmi Hamzaoğlu1
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Kardiak travmalar, politravmatize hastaların takibinde önemli bir klinik problemdir. Politravmatize hastalarda hastane öncesi ölümlerin üçte birini kardiotorasik travmalar oluşturmaktadır. Kardiak yaralanmalar, hastaneye canlı ulaşan hastaların ölüm nedenlerinin de büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu ölümler sıklıkla multi-disipliner yaralanmaları olan politravmatize hastaların acil birimlerde eksik değerlendirme ve tanıları neticesinde olmaktadır. Burada, araç içi trafik kazası sonucu kalça kırıklı çıkığı (Pipkin Tip-IV) ve ayrışmamış sternum kırığı tanıları ile yatırılan, klinik takibi ve Ortopedik ameliyat hazırlıkları sırasında travmatik aort kapak rüptürü tanısı konan bir olgu sunulmaktadır.


Abdullah Göğüş, Sercan Akpınar, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez, Azmi Hamzaoğlu. PIPKIN TYPE IV FRACTURE DISLOCATION OF THE HIP ASSOCIATED WITH A TRAUMATIC AORTIC VALVE RUPTURE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 66-69
Manuscript Language: Turkish