p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE OSTEOSYNTHESIS OF DEPLACED OLECRANON FRACTURE WITH ZUGGURTUNG TECHNIQUE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 180-184

THE OSTEOSYNTHESIS OF DEPLACED OLECRANON FRACTURE WITH ZUGGURTUNG TECHNIQUE

Can Burak1, Zafer Orhan1, Mehmet Demirkaya1, Nüzhet Yazıcı1
Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

We operated on 41 patients with deplaced olecranon fracture, between February 1992 and April 1996 by utilizing tension band wiring (zuggurtung) technique in department Of orthopedics and traumatology, Taksim State Hospital. Lesion types were classified according to Colton classification and treatment methods and results were evaluated with various parameters. Success of different method in treatment of each lesion was evaluated. The patients were evaluated using Weseley criteria and results were highly succesfull in 13 patients, succesfull in 17 patients, moderate in 9 patients and poor in 2 patients. Our data revealed that, in deplaced olecranon fracture, open reduction and internal fixation with zuggurtung technique should be the preferred method.

Keywords: OLECRANON FRACTURE, ZUGGURTUNG TECHNIQUE

DEPLASE OLEKRANON KIRIKLARININ ZUGGURTUNG TEKNİĞİ İLE OSTEOSENTEZİ

Can Burak1, Zafer Orhan1, Mehmet Demirkaya1, Nüzhet Yazıcı1
Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

1992 Şubat -1996 Nisan tarihleri arasında Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 41 hastanın deplasmanlı olekranon kırığı tension band wiring (zuggurtung) tekniği ile tedavi edildi. Lezyon tipleri Colton'a göre sınıflandırılarak tedavi yöntemi ve sonuçları çeşitli parametrelere göre değerlendirildi. Bu parametrelerin ışığı altında her lezyon tipinde, hangi yöntemlerin başarılı olabilecekleri incelendi. Weseley'in kriterlerine göre 13 hastada (%31.7) çok iyi, 17 hastada (%41.46) iyi, 9 hastada orta (%21.95), 2 hastada da(%.4.89) kötü sonuç alındı.

Anahtar Kelimeler: OLEKRANON KIRIĞI, ZUGGURTUNG TEKNİĞİ

Can Burak, Zafer Orhan, Mehmet Demirkaya, Nüzhet Yazıcı. THE OSTEOSYNTHESIS OF DEPLACED OLECRANON FRACTURE WITH ZUGGURTUNG TECHNIQUE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 180-184