p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE KNOWLEDGE OF LEVELS OF TRAFFIC POLICEMEN BEFORE AND THE FIRST AID TRAINING PROGRAMME [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 53-56

THE KNOWLEDGE OF LEVELS OF TRAFFIC POLICEMEN BEFORE AND THE FIRST AID TRAINING PROGRAMME

Levent Altıntop1, Cihad Dündar1, Hakan Güven1, Zahide Doğanay1, Murat Topbaş1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil ve İlkyardım Ad

Death and physical disability of the victims in an accident can be decreased by the proper first aid given by the police because they are the first to arrive at the scene. The study group consisted of 275 policemen working in Samsun Police Headquarter. A test consisting of 35 questions was applied to the study group before and after the training programme. While 19.4 % of the policemen felt themselves sufficiently qualified to give first aid before the training programme, 76.0 % felt themselves sufficiently qualified after the programme. Mean pre and post training test scores were 36.2 ±12.1 and 61.7±11.0 points, respectively (p<0.001). These results suggest that in-service first aid training of the policemen is very important.

Keywords: POLICEMEN, FIRST AID, KNOWLEDGES

SAMSUN İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN TRAFİK POLİSLERİNİN İLK YARDIM EĞİTİMİ ÖNCESİ VE SONRASI BİLGİ DÜZEYLERİ

Levent Altıntop1, Cihad Dündar1, Hakan Güven1, Zahide Doğanay1, Murat Topbaş1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil ve İlkyardım Ad

Trafik polisleri kaza yerine en kısa sürede ulaşan kişiler oldukları için, kazazedelere yapacakları bilinçli ilkyardım ile ölüm ve sakatlık durumlarımı azaltabileceklerdir. Bu çalışmada Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde, görev yapan trafik polislerinden "Trafik ve İlkyardım Kursuna" katılan 275'inin eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyleri, 35 soruluk anket formu ile değerlendirilmiştir. Çalışmada polislerin %59.3'ü, daha önce ilkyardımla ilgili bir eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Polislerin eğitim öncesi %19,4'ü eğitim sonrası %76.0'sı kendilerini ilkyardım konusunda yeterli görmüşlerdir. Eğitim öncesi ilkyardım konusundaki bilgi düzeyleri puan ortalaması 36.2 ± 12.1 iken eğitim sonrası 61.7 ± 11.0 puan olmuştur. (P<0.001). Bu sonuçlarla trafik polislerine yapılacak hizmet içi eğitimlerin önemi ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: POLİS, İLKYARDIM, BİLGİ DÜZEYİ

Levent Altıntop, Cihad Dündar, Hakan Güven, Zahide Doğanay, Murat Topbaş. THE KNOWLEDGE OF LEVELS OF TRAFFIC POLICEMEN BEFORE AND THE FIRST AID TRAINING PROGRAMME. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 53-56