p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
RECONSTRUCTION OF ORBITAL BLOW-OUT FRACTURES BONE DEFECTS WITH POROUS POLYETHYLENE IMPLANTS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 175-179

RECONSTRUCTION OF ORBITAL BLOW-OUT FRACTURES BONE DEFECTS WITH POROUS POLYETHYLENE IMPLANTS

A Cemal Aygıt1, Akın Demiralay1, Nazmi Bayçın1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Reconstruction of the orbital floor has been performing by either otogenous or alloplastic materials. In this study porous polyethylene sheet was used for orbital reconstruction in 8 patients with various traumatic defects of the orbital floor. The results were evaluated at the end of 14 months period of mean follow-up. Complications such as infection, displacement of the implant were not observed. Porous polyethylene is suitable and it can be used safely and effectively for orbital reconstruction without the risk of infection, donor site morbidity and implant displacement.

Keywords: ORBITAL FRACTURE, BELOW-OUT FRACTURE, POROUS POLYETHYLENE, RECONSTRUCTION

ORBİTA TABANI "BLOW-OUT" KIRIKLARINDA KEMİK KAYIPLARININ "PORÖZ POLİETİLEN" İMPLANT İLE ONARIMI

A Cemal Aygıt1, Akın Demiralay1, Nazmi Bayçın1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Orbita tabanı onarımı otojen yada alloplastik materyallerle yapılmaktadır. Bu çalışmada 8 hastanın değişik travmalara bağlı olarak meydana gelmiş orbita tabanı kayıplarının onarımında poröz polietilen kullanıldı. Ortalama 14 aylık takip süresinden sonra sonuçlar değerlendirildi. Enfeksiyon ve implant yer değiştirmesi gibi komplikasyonlar görülmedi. Poröz polietilen'in enfeksiyon riski, donör bölge morbiditesi ve implant kayması gibi problemler olmadan orbita onarımında kullanılabilecek uygun bir materyal olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: ORBİTA KIRIKLARI, BELOW-OUT KIRIĞI, PORÖZ POLİETİLEN, ONARIM

A Cemal Aygıt, Akın Demiralay, Nazmi Bayçın. RECONSTRUCTION OF ORBITAL BLOW-OUT FRACTURES BONE DEFECTS WITH POROUS POLYETHYLENE IMPLANTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 175-179