p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
MAJOR VASCULAR COMPLICATIONS IN SURGERY OF LOMBER DISC [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 292-295

MAJOR VASCULAR COMPLICATIONS IN SURGERY OF LOMBER DISC

Cevahir Haberal1, Vural Özcan1, A Kubilay Korkut1, Emin Tireli1, Enver Dayıoğlu1, Ertan Onursal1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

Vascular complications in surgery of lomber disc are very rare. These complications can be either acute or chronic. Acute complications like hemorrhagic shock can be seen peroperatively. Symptoms like pressure of pseudoanevrism or congestive cardiac failure because of major arterio-venous fistula can be seen at postoperative period. 35 year old female and 44 year old male patients had hemorrhagic shock symptoms after the surgery of lomber disc were reoperated in the early postoperative period. 42 year old male patient who had been operated 2 years before was reoperated because of iliac arterio-venous fistula. If major vascular complications can be recognised and treated early the mortality rate will be low. In patient who have congestive cardiac failure with a history of lomber disc surgery, major arterio-venous fistula should always be remembered in the differential diagnosis

Keywords: SURGERY OF LOMBER DISC, VASCULAR INJURIES

LOMBER DİSK CERRAHİSİNDE MAJÖR VASKÜLER YARALANMALAR

Cevahir Haberal1, Vural Özcan1, A Kubilay Korkut1, Emin Tireli1, Enver Dayıoğlu1, Ertan Onursal1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

Lomber disk cerrahisinde vasküler komplikasyonlar nadirdir. Ortaya çıkan komplikasyonlar akut ve kronik olarak ikiye ayrılırlar. Akut komplikasyonlar şok şeklinde daha ameliyat masasında kendini gösterirken, kronik belirtiler, pseudoanevrizmaya ait bası semptomları yada majör arteryo-venöz fistüle bağlı konjestif kalp yetmezliği şeklinde ortaya çıkabilir. 35yaşında bayan ve 24 yaşındaki erkek hastalarımızda lomber disk cerrahisi sonrası gelişen hemorajik şok tablosunda acil müdahalede bulunulurken 36 yaşındaki bayan hastamız lomber disk cerrahisi sonrası 2. yılda ortaya konan sağ iliak arteryo-venöz fistül nedeniyle elektif şartlarda opere edilmişlerdir. Vakalarımız halen sorunsuz takip edilmektedir. Majör damarlara bağlı komplikasyonlar ne kadar erken ortaya konulup cerrahi tedavisi yapılırsa mortalite de o ölçüde azalacaktır. Lomber cerrahi geçirmiş ve nedeni ortaya konamayan konjestif kalp yetmezliğinde majör A-V fistül araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: LOMBER DİSK CERRAHİSİ, DAMAR YARALANMALARI

Cevahir Haberal, Vural Özcan, A Kubilay Korkut, Emin Tireli, Enver Dayıoğlu, Ertan Onursal. MAJOR VASCULAR COMPLICATIONS IN SURGERY OF LOMBER DISC. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 292-295