p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
EARLY REHABILITATION AFTER FLEXOR TENDON REPAIR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 96-101

EARLY REHABILITATION AFTER FLEXOR TENDON REPAIR

A Cemal Aygıt1, Akın Demiralay1, Ahmet Emre1, Şennur Emir1, Siranuş Kokino1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Motion restriction and functional loss are frequently encountered after flexor tendon operations. Permanent functional loss can be minimized by application of early rehabilitation program. This study includes 16 male and 5 female patients which were operated for flexor tendon injuries in Trakya University School of Medicine between February 1996 and November 1998. Early mobilization with Kleinert technique was begun on the 4th post operative day. After 3 weeks the Kleinert splint was removed and rehabilitation program was continued until the post operative 8th week. Effectiveness of postoperative early mobilization was investigated retrospectively. Overall results by Strickland's criteria 17 cases were excellent, 2 cases were good, 1 case was fair and case was poor.

Keywords: FLEXOR TENDON REPAIR, REHABILITATION, EARLY MOBILIZATION

FLEKSÖR TENDON ONARIMLARINDAN SONRA ERKEN REHABİLİTASYON

A Cemal Aygıt1, Akın Demiralay1, Ahmet Emre1, Şennur Emir1, Siranuş Kokino1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Fleksör tendon ameliyatlarından sonra sıklıkla hareket kısıtlılığı ve fonksiyon kayıplarıyla karşılaşılır. Erken rehabilitasyon programlarının uygulanmasıyla kalıcı fonksiyon kayıpları en aza indirilebilir. Şubat 1996 ile Kasım 1998 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda el yaralanması nedeniyle ameliyat edilen ve fleksör tendon kesisi olan 16'sı erkek, 5'i kadın toplam 21 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastalara ameliyat sonrası 4. günde Kleinert metoduna göre erken mobilizasyona başlandı. Üçüncü haftanın sonunda atel çıkarılarak rehabilitasyon programı 8. haftaya kadar sürdürüldü. Erken mobilizasyonun etkinliği retrospektif olarak incelendi. Bütün sonuçlar Stringland kriterlerine göre değerlendirildiğinde 17 olgu mükemmel, 2 olgu iyi, 1 olgu orta ve 1 olgu kötü olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: FLEKSÖR TENDON ONARIMI, REHABİLİTASYON, ERKEN MOBİLİZASYON

A Cemal Aygıt, Akın Demiralay, Ahmet Emre, Şennur Emir, Siranuş Kokino. EARLY REHABILITATION AFTER FLEXOR TENDON REPAIR. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 96-101