p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
FOURNIER'S GANGRENE A PRESENTATION OF CASES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 28-30

FOURNIER'S GANGRENE A PRESENTATION OF CASES

Cemalettin Murat1, Erdinç Ünlüer1, Gökhan Toktaş1, Şaban Mimaroğlu1, Cenk Gürbüz1, Yalçın Serin1
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği

In this study we reviewed the related literature about Fournier s gangrene with 18 patients admitted to our clinic with this entity. The records of İ 8 patients with Fournier gangrene treated in our clinic were retrospectively reviewed. Diabetes mellitus was a predisposing factor in 10 patients. Extensive debridments were made to 17 patients, seconder suturing to three patients whereas 3 patients required secondary reconstructive surgery. 16 patients recovered primarily. With early diagnosis, treating predisposing factors, broad spectrum antibiotic therapy and extensive surgical debridment, Fournier's gangrene, a lethal disease, can easily be managed.

Keywords: FOURNIER'S GANGRENE

FOURNİER GANGRENİ

Cemalettin Murat1, Erdinç Ünlüer1, Gökhan Toktaş1, Şaban Mimaroğlu1, Cenk Gürbüz1, Yalçın Serin1
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği

Bu çalışmada ölümcül olabilen Fournier gangreni hakkında literatürü kendimizin tedavi ettiği 18 hasta ile birlikte tekrar gözden geçirdik. Kliniğimizde tedavi edilen 18 fournier gangrenli hastanın tıbbi kayıtları kullanıldı. 10 hastada predispozan faktör olarak diabet saptandı. 17 hastada geniş debridman, 3 hastada sekonder sütürasyon ve 3 hastada sekonder olarak plastik cerrahi girişimler gerekti. 16 hastada iyileşme sağlandı. Erken tanı, predispozan faktörlerin göz önünde bulundurulması, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi ve geniş cerrahi debridmanla Fournier gangreni kolaylıkla tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: FOURNİER GANGRENİ

Cemalettin Murat, Erdinç Ünlüer, Gökhan Toktaş, Şaban Mimaroğlu, Cenk Gürbüz, Yalçın Serin. FOURNIER'S GANGRENE A PRESENTATION OF CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 28-30