p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Trauma and resuscitation course (TRC): evaluation of the first 2 years [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 8-12

Trauma and resuscitation course (TRC): evaluation of the first 2 years

Korhan Taviloğlu1, Cemalettin Ertekin1, Recep Güloğlu1, Rıfat Tokyay1, Yılmaz Akgün1
İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad, Acil Cerrahi Servisi, İstanbul

Eight Trauma and resuscitation Courses (TRC): two instructor and 6 student courses have been organized in Turkey between December 1998 and November 2000. Questionnaire results of 121 students and 63 instructors were reviewed. We strongly believe that these results will be supportive for the courses in the future. Fifty-five of the instructors were from university, and 8 were from teaching hospitals. 121 doctors attended six student courses, the average age of whom was 34. Average time period following university graduation was 10 years (3 months 43 years) for the participants. Among these, 94 % found the course content sufficient. The course book was determined as insufficient in terms of drawings and pictures by 15%. The main target population of the course was selected as emergency service doctors and practitioners. As a result we determined that the main criticisms were insufficient practical and video sessions and the lack of drawings in the course book our main goal is to accomplish the required changes, and make new courses more yielding and profitable, thus introduce standardization in terms of trauma care nationwide.

Keywords: TRAUMA COURSE, RESUSCITATION, POSTGRADUATE EDUCATION

TRAVMA VE RESÜSİTASYON KURSU (TRK): İLK 2 YILIN DEĞERLENDİRMESİ

Korhan Taviloğlu1, Cemalettin Ertekin1, Recep Güloğlu1, Rıfat Tokyay1, Yılmaz Akgün1
İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad, Acil Cerrahi Servisi, İstanbul

Aralık 1998 ve Kasım 2000 tarihleri arasında, ülke genelinde 2'si eğitmen kursu ve 6'sı standart kurs olmak üzere toplam 8 Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) düzenlemiştir. Yapılan anket sonuçlarına göre 63 eğitmen ve 121 kursiyerin görüşleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarının ilerideki kurslara katkıda bulunacağına inandığımızdan, bu çalışmada tartışmayı uygun bulduk. İki eğitmen kursuna katılan 63 eğitmenden 55'i üniversite, geri kalan 8'i ise eğitim hastanelerinde görev yapmaktadır. Altı standart kursa toplam 121 hekim katılmış ve yaş ortalamaları 34 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların hekimlik yaptığı ortalama süre 10 yıl (3 ay- 43 yıl) olarak saptanmıştır. Kursa katılan doktorların % 94'ü kursu içeriği yönünden yeterli bulmuştur. Kurs kitabını, katılımcıların % 15'i şekil ve resim açısından yetersiz bulmuştur. Kursun hedef kitlesinin en çok acil servis doktorları ve pratisyen hekimler olması gerektiğine inananlar çoğunluktadır. Sonuç olarak en büyük eleştirinin uygulamalı eğitimin eksikliği ve video oturumlarının azlığı ile TRK kitabımda şekillerin eksikliği olduğunu belirlemiş bulunmaktayız. Hedefimiz bu tip eleştirilerin ışığında, yeni kursların daha verimli ve yararlı olması yönünde gerekli değişiklikleri yapmak, acil travma ve resüsitasyon konusunda, ülke genelinde bir standardizasyona getirmektir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA KURSU, RESÜSİTASYON, MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Rıfat Tokyay, Yılmaz Akgün. Trauma and resuscitation course (TRC): evaluation of the first 2 years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 8-12
Manuscript Language: Turkish