p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PEDIATRIC PENETRATING EYE TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 58-61

PEDIATRIC PENETRATING EYE TRAUMA

Sunguralp Turgut1, İrfan Perente1, Cahit Özgün1, Tunç Ovalı1, Ercan Öngör1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ad

Patients presenting with penetrating eye trauma at Dept. of Ophtalmology Istanbul Faculty of Medicine between 1988 and 1991 were evaluated, and examination findings, performed surgical interventions and follow-up findings were investigated. Initial findings affecting later visual outcome were assessed. 246 cases were under 16 years; 175 were male and 71 were female. The majority of cases (42.27%) were between 6 and 10 years. 203 cases had an initial vision of 0.1 or less. The most common site of injury was the cornea. Initial examination findings and factors affecting vision noted during follow-up according to injury characteristic were: Hyphema (p<0.001), lens injury (p<0.02), lacerated corneal injury (p<0.02) (only corneal injuries), corneal laceration greater than 3mm (p<0.04) (only corneal injuries), street injuries (p<0.04).

Keywords: PENETRATING EYE TRAUMA, HYPHEMA, LACERATED CORNEAL INJURY

ÇOCUKLARDA DELİCİ GÖZ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ

Sunguralp Turgut1, İrfan Perente1, Cahit Özgün1, Tunç Ovalı1, Ercan Öngör1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ad

Delici göz yaralanmasıyla 1988-1991 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğine acil olarak başvurmuş hastaların muayene bulguları, uygulanmış olan cerrahi girişimler ve takip bulguları değerlendirildi. İlk muayene bulgularından daha sonraki görmeye etki edenler araştırıldı. Onaltı yaş altında 246 olgunun 175'i erkek, 71'i kızdı. Olguların %42.27 ile en fazla kesim 6-10 yaş arasındaydı. Olguların 203'ü 0.1'den daha az görmeyle başvurmuşlardı. En sık görülen yara yeri lokalizasyonu korneada idi. İlk muayene bulguları ve yaralanmanın özelliklerine göre takip sırasında saptanan görme keskinliğine etki eden faktörler şöyle sıralanıyordu. Hifema p<0.001, lens yaralanması p<0.02, parçalı korneal keşi p<0.02,3 mm'den büyük korneal kesi p<0.04, ve sokakta olmuş travma p<0.04.

Anahtar Kelimeler: DELİCİ GÖZ YARALANMALARI, HİFEMA, PARÇALI KORNEAL KESİ

Sunguralp Turgut, İrfan Perente, Cahit Özgün, Tunç Ovalı, Ercan Öngör. PEDIATRIC PENETRATING EYE TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 58-61