p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PENETRATION INJURY OF SPINAL CORD CAUSED BY STAB WOUND [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 296-299

PENETRATION INJURY OF SPINAL CORD CAUSED BY STAB WOUND

Ali İhsan Ökten1, Sait Bilal1, Rüçhan Ergün1, Uğur Bostancı1
Gaziantep Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Penetration injuries of spinal cord are frequently caused by gun-shot wounds but very rare by stab wound. A dorsal spinal cord injury case caused by stab wound is reported with the evolution of computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) in this manuscript.

Keywords: STAB WOUND, SPINAL CORD, MAGNETIC RESONANCE IMAGING

OMURİLİĞİN BIÇAKLANMAYA BAĞLI PENETRAN YARALANMASI

Ali İhsan Ökten1, Sait Bilal1, Rüçhan Ergün1, Uğur Bostancı1
Gaziantep Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

Omuriliğin penetran yaralanmaları sıklıkla ateşli silah yaralanmaları sonucunda olur. Bıçaklanmayla oluşan kesici omurilik yaralanmaları nadirdir. Bu makalede, bıçaklanma sonucunda meydana gelen torakal omurilik yaralanmalı bir olgu bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleriyle (MRG) birlikte nadir görülmesi nedeniyle yayınlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: BIÇAKLA YARALANMA, OMURİLİK, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

Ali İhsan Ökten, Sait Bilal, Rüçhan Ergün, Uğur Bostancı. PENETRATION INJURY OF SPINAL CORD CAUSED BY STAB WOUND. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 296-299