p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
HYDATID CYST PERFORATION DUE TO MINOR TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 277-280

HYDATID CYST PERFORATION DUE TO MINOR TRAUMA

Fehmi Çelebi1, A Ahmet Balık1, S Selçuk Atamanalp1, Sabahattin Dalga1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Hydatid disease of the liver has been known since Hipocrates. The disease, which occurs in Turkey and many other countries, has serious complications. The disease could be symptom free for long time. In this issue 3 patients who have acute abdomen due to perforation of hydatid cysts of the liver are reported.

Keywords: HYDATID DISEASE OF THE LIVER, TRAUMA, PERFORATION

MİNİMAL TRAVMAYA BAĞLI KİST HİDATİK PERFORASYONU

Fehmi Çelebi1, A Ahmet Balık1, S Selçuk Atamanalp1, Sabahattin Dalga1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Karaciğer kist hidatiği eski bir hastalık olup Hipocrates zamanından beri bilinmektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde ve ülkemizde yaygın olan hastalığın önemli komplikasyonları vardır. Zamanında ve uygun tedavi edilmeyen hastalık komplikasyonlarının ortaya çıkmasıyla öldürücü olabilir. Endemik bölgelerde genellikle uzun süre semptomsuz seyredebilir. Makalemizde çeşitli nedenlerle karaciğer kist hidatiği perforasyonuna bağlı meydana gelen üç akut karın tablosu literatür ışığında irdelendi.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER KİST HİDATİĞİ, TRAVMA, PERFORASYON

Fehmi Çelebi, A Ahmet Balık, S Selçuk Atamanalp, Sabahattin Dalga. HYDATID CYST PERFORATION DUE TO MINOR TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 277-280