p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
EVALUATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE INJURIES: COMPARISON OF INJURY SEVERITY SCORE AND REVISED TRAUMA SCORE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 73-77

EVALUATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE INJURIES: COMPARISON OF INJURY SEVERITY SCORE AND REVISED TRAUMA SCORE

Yusuf Yağmur1, Cafer Güloğlu1, Mustafa Uğur1, Zeki Akkuş1, Yusuf Çelik1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

In this prospective study, 97 critically injured patients were evaluated at Dicle University Department of Emergency Surgery between January April 1996. The predictive power of injury severity score (ISS) and Revised trauma score (RTS) for the outcome of individual patients was studied. 72 patients were admitted to the hospital, 25 patients to the ICU. 9 patients died in the ICU, for a total mortality rate of 9%. The mean ISS was 9.99±8.58 in hospital survivors and it was 26.87±21.84 and 48.78± 22.98 in ICU survivors and non survivors respectively. The mean RTS was 7.75± 1.17 in hospital survivors, 6.70±1.14 in ICU survivors and 2.86±2.53 in ICU nonsurvivors. Both RTS and ISS separated survivors from nonsurvivors statistically (RTS t=5.41 p<0.001, ISS t=4.56 p<0.001.

Keywords: TRAUMA SCORE, INTENSIVE CARE

MULTİ TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARALANMA ŞİDDETİ SKORU İLE REVİZE EDİLMİŞ TRAVMA SKORU'NUN KARŞILAŞTIRILMASI

Yusuf Yağmur1, Cafer Güloğlu1, Mustafa Uğur1, Zeki Akkuş1, Yusuf Çelik1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

Bu çalışmada 1996 Ocak-Nisan ayları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı'na başvuran 97 travma geçirmiş hasta değerlendirildi. Revize edilmiş travma skoru (RTS) ve yaralanma şiddeti skorunun (ISS) hastanın yaşama olasılığını belirlemedeki yeri karşılaştırıldı. 72 hasta servise, 25 hasta yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakıma yatırılan 9 hasta öldü. Total mortalite %9 bulundu. ISS ortalama değeri servisde yatan hastalarda 9.99±8.58, yoğun bakımda yatan ve taburcu olan hastalarda 26.87±21.84 ve yoğun bakımda ölen hastalarda 48.78±22.98 bulundu. RTS ortalama değeri serviste yatan hastalarda 7.75±7.77, yoğun bakımda yatan taburcu olan ve ölen hastalarda sırasıyla 6.70±1.14 ve 2.86±2.53 olarak saptandı. RTS ve ISS yasayan hastaları yasamayanlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ayırdı (RTS t=5.41 p<0.001, ISS t=4.56 p<0.001). RTS ve ISS'nin hastanın yaşama olasılığını istatistiki açıdan önemli bir şekilde belirlediğim tesbit ettik.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA SKORU, YOĞUN BAKIM

Yusuf Yağmur, Cafer Güloğlu, Mustafa Uğur, Zeki Akkuş, Yusuf Çelik. EVALUATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE INJURIES: COMPARISON OF INJURY SEVERITY SCORE AND REVISED TRAUMA SCORE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 73-77