p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
MANAGEMENT OF VASCULAR INJURIES WITH CONCOMITANT ORTHOPEDIC TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 166-170

MANAGEMENT OF VASCULAR INJURIES WITH CONCOMITANT ORTHOPEDIC TRAUMA

Davit Saba1, Abdülkadir Ercan1, Işık Şenkaya1, Hayati Özkan1
Uludağ Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

One-hundred twenty patients who sustained vascular injuries together with orthopedic trauma in the last 22 years in our department were reviewed retrospectively. Seventy-Jive (%62.5) injuries involved the lower limbs, and forty-five (%37.5) injuries involved the upper limbs. In cases whose vascular injuries and locations were detected with physical examination definitely had been operated directly, on the other hand additional diagnostic modalities were used in doubtful cases. As a conclusion, the following approaches are clinical landmarks for a successful outcome in vascular injuries associated with orthopedic trauma: Early diagnosis, primary anastomosis or saphenous vein interposition after aggressive debridmant, performing fascia tomies liberally in cases with serious tissue injuries together with vein injury. It is obvious to operate immediately without any diagnostic tool when the diagnosis is certain by physical examination.

Keywords: VASCULAR INJURY, ORTHOPEDIC TRAUMA

ORTOPEDİK TRAVMALARLA BİRLİKTE BULUNAN DAMAR YARALANMALARININ TEDAVİSİ

Davit Saba1, Abdülkadir Ercan1, Işık Şenkaya1, Hayati Özkan1
Uludağ Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

Son 22 yılda kliniğimizde tedavisi yapılan 120 ortopedik travma ile birlikte oluşan damar yaralanması olgusu geriye dönük olarak incelendi. Yaralanmaların 757 (%62.5) alt ekstremitede, 45'i (%37.5) üst ekstremitedeydi. Fizik muayene ile damar yaralanması tanısı ve lokalizasyonu kesinleşen olgular doğrudan ameliyata alındı, şüpheli olgularda ek incelemeler yapıldı. Sonuç olarak ortopedik travma ile birlikte oluşan her türden arter yaralanmasında erken tanı konulması, agresif debridmandan sonra primer anastomoz veya safen ven interpozisyonu yapılması, ven yaralanması eşlik eden ağır doku hasarı bulunan olgularda hiç çekinmeden fasiotomi yapılması başarının temelini oluşturur. Damar yaralanması tanısı kesin olan olgularda ilave hiçbir vasküler inceleme yapılmadan ameliyata gidilmesi en doğru seçimdir.

Anahtar Kelimeler: DAMAR YARALANMASI, ORTOPEDİK TRAVMA

Davit Saba, Abdülkadir Ercan, Işık Şenkaya, Hayati Özkan. MANAGEMENT OF VASCULAR INJURIES WITH CONCOMITANT ORTHOPEDIC TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 166-170