p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED DUODENAL ULCER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 181-184

SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED DUODENAL ULCER

Acar Aren1, Bayram Kaya1, Semra Günay1, Hakan Evrüke1, Akif Feyizoğlu1, Kazım Sarı1
SSK Okmeydanı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

In this study, clinical and surgical treatment of 303 cases of perforated duodenal ulcer were evaluated during a period of 5 years (1990-1995). As a result, we can state that surgeons less often prefer acid-decreasing surgical procedures in the surgical treatment of patients after closure of perforated duodenal ulcer. The effect of H2 antagonists and proton inhibitors may explain why mostly simple closure for perforated duodenal ulcers is preferred by the surgeons.


DUODENAL ÜLSER PERFORASYONU OLGULARINDA CERRAHİ TEDAVİ

Acar Aren1, Bayram Kaya1, Semra Günay1, Hakan Evrüke1, Akif Feyizoğlu1, Kazım Sarı1
SSK Okmeydanı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Bu çalışmada 5 yıllık bir dönemde (1990-1995) SSK Okmeydanı Hastanesinde opere edilen 303 duodenal-ülser perforasyonu olgusu klinik bulguları ve cerrahi tedavileri açısından incelenmiştir. Elektif ameliyatların yıllar içerisinde daha az yapılmaya başlandığı saptanmıştır. H2 reseptör blokeri ve hidrojen proton pompa inhibitörleri gibi etkili ilaçların kullanılması duodenal ülser perforasyonu sonrası primer kapama yönteminin cerrahlar tarafından daha sık kullanılmasına neden olacaktır.


Acar Aren, Bayram Kaya, Semra Günay, Hakan Evrüke, Akif Feyizoğlu, Kazım Sarı. SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED DUODENAL ULCER. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 181-184