p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
UPPER GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 209-211

UPPER GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE

Rıza Küpelioğlu1, Salih Selman1, Servet Karahan1, Davut Aydemir1, Yaşar Aydın1
Haseki Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

58 cases with upper gastrointestinal haemorrhage treated surgically at Haseki Hospital from 1990 through 1994 have been investigated being compared with datas in recent literature. Mortality was observed to be higher in patients who are old, delayed and not resuscitated adequately.


ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI (58 OLGUNUN İNCELENMESİ)

Rıza Küpelioğlu1, Salih Selman1, Servet Karahan1, Davut Aydemir1, Yaşar Aydın1
Haseki Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

1990-1994 yılları arasında Haseki Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanan üst Gastrointestinal Kanamalı 58 olgu retrospektif incelendi. Bulgu ve sonuçlar literatürdekilerle karşılaştırılarak değerlendirildi. Yaşlılarda, gecikmiş olgularda ve yeterince resüsite edilmeden ameliyata alınanlarda mortalitenin daha yüksek olduğu gözlendi.


Rıza Küpelioğlu, Salih Selman, Servet Karahan, Davut Aydemir, Yaşar Aydın. UPPER GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 209-211