p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE EFFECTIVENESS OF EGB-761 GINKGO BILOBA (A PLATELET ACTIVATING FACTOR ANTAGONIST) IN THE PREVENTION OF TESTICULAR ISCHEMIC INJURY INDUCED BY TESTICULAR TORSION [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 28-31

THE EFFECTIVENESS OF EGB-761 GINKGO BILOBA (A PLATELET ACTIVATING FACTOR ANTAGONIST) IN THE PREVENTION OF TESTICULAR ISCHEMIC INJURY INDUCED BY TESTICULAR TORSION

İrfan Orhan1, Rahmi Onur1, Hüseyin Hayıt1, Ertürk Ergin1, Atilla Semerciöz1, Can Baydinç1
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Üroloji Ad

Platelet activating factor (PAF) is known to play a mediator role in the development of ischemic injury in many organ systems. It was reported that PAF is also effective in the development of ischemic injury induced by testicular torsion. In this experimental study, the effects of EGB-761 ginkgo biloba (a PAF antagonist) in the prevention of testicular damage were assessed. Four groups, each comprising 6 adult male Sprague-Dawley rats were used. The first group was not manipulated and the second group underwent sham operation. The rats in third group had 720° left testis torsion and finally the last group received pretreatment of EGB-761 ginkgo biloba 20 minutes prior to testicular torsion. Groups 1 and 2 showed no evidence of disruption however, groups 3 and 4 had significant changes both macroscopically and histologically. However, rats pretreated with EGB-761 were less severely affected from the ischemia. It was determined that pretreatment with a PAF antagonist, EGB-761 ginkgo biloba significantly diminishes the ischemic injury induced by the testicular torsion.

Keywords: TORSION, ISCHEMIA, EGB-761 GINKGO BILOBA

TESTİKÜLER TORSİYONDA İSKEMİK HASARIN ÖNLENMESİNDE EGB-761 GİNKGO BİLOBA'NIN (PLATELET AKTİVATÖR FAKTÖR ANTAGONİSTİ) ETKİNLİĞİ

İrfan Orhan1, Rahmi Onur1, Hüseyin Hayıt1, Ertürk Ergin1, Atilla Semerciöz1, Can Baydinç1
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Üroloji Ad

Pek çok organ sisteminin iskemik hasarında mediyatör rol oynayan Platelet Aktivatör Faktör (PAF) ün testis torsiyonu sonrası oluşacak iskemik hasarda da etkin olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada torsiyon sonucu, testiste gelişecek iskemik hasarın önlenmesinde bir PAF antagonist olan EGB-761 Ginkgo biloba'nın etkinliği araştırıldı. Çalışmada, her grupta 6 rat olmak üzere toplam 24 erişkin Sprague-Dawley ratı kullanıldı. Birinci gruptaki ratlara herhangi bir manipülasyon yapılmadı, ikinci gruba ise sham operasyonu uygulandı. Üçüncü gruptaki ratlara 720° sol testiküler torsiyon, son gruptaki ratlara ise EGB-761 Ginkgo biloba verildikten 20 dakika sonra torsiyon uygulandı. Grup 1 ve 2' de herhangi bir iskemik hasar saptanmazken, grup 3 ve 4'deki ratlarda hem makroskopik hem de histolojik olarak iskemik değişiklikler belirlendi. Ancak torsiyon öncesi EGB-761 uygulanan grupta iskemik hasarın, sadece torsiyon uygulanan gruptan daha az oranda olduğu saptandı. Testis torsiyonu sonrası oluşacak iskemik hasarın, bir PAF antagonisti olan EGB-761 ginkgo biloba ile anlamlı ölçüde azaltılabileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: TORSİYON, İSKEMİ, EGB-761 GİNKGO BİLOBA

İrfan Orhan, Rahmi Onur, Hüseyin Hayıt, Ertürk Ergin, Atilla Semerciöz, Can Baydinç. THE EFFECTIVENESS OF EGB-761 GINKGO BILOBA (A PLATELET ACTIVATING FACTOR ANTAGONIST) IN THE PREVENTION OF TESTICULAR ISCHEMIC INJURY INDUCED BY TESTICULAR TORSION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 28-31