p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
IS RETROGRADE AMNESIA, BY ITSELF, AN INDICATION FOR CRANIAL COMPUTERIZED TOMOGRAPHY? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 274-276

IS RETROGRADE AMNESIA, BY ITSELF, AN INDICATION FOR CRANIAL COMPUTERIZED TOMOGRAPHY?

Erol Armağan1, Şule Akköse1, Mehtap Bulut1, Halil Özgüç1, Rıfat Tokyay1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad, Bursa

Retrograde amnesia due to minor head injury (Glasgow coma score=15) is frequently encountered in the emergency services. The aim of this study is to find out if cranial computerized tomography (CT) is necessary in patients with pure retrograde amnesia and without any other neurological findings and/or symptoms of increased intracranial pressure. We performed cranial CT in WO consecutive such patients with retrograde amnesia. 95 CT scans were normal and 5 abnormal (5%). These findings are in accordance with the literature (4-6%). We, therefore think that we must continue to consider retrograde amnesia, by itself, as an indication for computerized cranial tomography.

Keywords: RETROGRADE AMNESIA, CRANIAL COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (CT)

RETROGRAD AMNEZİ TEK BAŞINA BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKTİRME ENDİKASYONU MUDUR ?

Erol Armağan1, Şule Akköse1, Mehtap Bulut1, Halil Özgüç1, Rıfat Tokyay1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad, Bursa

Minör kafa travmasına (Glaskow Koma Skoru: 15) bağlı retrograd amnezi olguları acil hekimlerinin çok sık rastladığı bir durumdur. Bu nedenle herhangi bir nörolojik bulgu taşımayıp sadece retrograd amnezisi olan olgularda Bilgisayarlı Beyin Tomografjsinin (BBT) ne kadar gerekli olduğunu araştırmak amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Retrograd amnezi dışında herhangi bir nörolojik defisiti bulunmayan ardışık 100 olguya BBT çekilmiştir. Bu olguların 5'inde patoloji saptanmış, 95 BBT normal bulunmuştur. Bu bulgular literatürle uyumludur (%4-6). Bu nedenle retrograd amnezinin yandaş semptom ve bulgular olmadan da tek başına BBT endikasyonu olarak devam etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: RETROGRAD AMNEZİ, BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİ, KAFA TRAVMASI

Erol Armağan, Şule Akköse, Mehtap Bulut, Halil Özgüç, Rıfat Tokyay. IS RETROGRADE AMNESIA, BY ITSELF, AN INDICATION FOR CRANIAL COMPUTERIZED TOMOGRAPHY?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 274-276