p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
WOUND BALLISTICS - I EFFECTS OF PERMANENT AND TEMPORARY WOUND CAVITIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 225-229

WOUND BALLISTICS - I EFFECTS OF PERMANENT AND TEMPORARY WOUND CAVITIES

Ali İhsan Uzar1, Bülent Güleç1, Cengiz Kayahan1, Mustafa Tahir Özer1, Köksal Öner1, Fahrettin Alpaslan1
Gata Genel Cerrahi Ad

Effects of low velocity pistol and high velocity rifle projectiles on simulated tissue was evaluated experimentally in order to determine the role of ballistic features of the bullet on severity and depth of the wound in Firearm Wounds made by bullets. It was observed that the 7.65 pistol projectile which was used in the experiment have created a permanent cavity with it mass and rifle projectile have created temporary cavities in different sizes in addition to permanent one. 10% gelatine and paraffin first time in literature was used as simulated tissue and both static and dynamic temporary cavities was shown by using guided bullet. By this study we have conclude that, in wounds resulted from high velocity projectiles, due to the blast effect of temporary cavities, additional injuries on tissues around the guide of bullet should be considered in choices of treatment.

Keywords: GUN SHOUT WOUNDS, WOUND BALLISTIC, PERMANENT AND TEMPORARY CAVITY

YARA BALİSTİĞİ -I KALICI VE GEÇİCİ YARA BOŞLUĞU (KAVİTE) ETKİLERİ

Ali İhsan Uzar1, Bülent Güleç1, Cengiz Kayahan1, Mustafa Tahir Özer1, Köksal Öner1, Fahrettin Alpaslan1
Gata Genel Cerrahi Ad

Mermilerde oluşan Ateşli Silah Yaralanmalarında, mermiye ait balistik özelliklerin, yaranın şiddet ve derinliği üzerine etkilerini araştırmak amacıyla, düşük hızlı tabanca ve yüksek hızlı piyade tüfeği mermilerinin, doku simulanları üzerine etkileri deneysel olarak değerlendirildi. Çalışmada kullanılan 7.65 tabanca mermisinin, kütlesi ile kalıcı kavite oluşturduğu, tüfek mermilerinin ise kalıcı kaviteye ek olarak değişik boyutlarda geçici kaviteye neden oldukları gözlendi. Doku simulanları olarak %10 jelatin ve literatürde ilk kez parafin blok ve izli mermi kullanılarak, statik ve dinamik olarak geçici kaviteler gösterildi. Yapılan çalışma ile, yüksek hızlı mermilerle oluşan yaralanmalarda, geçici kavitenin yaptığı blast etki sonucu, mermi yolunun çevresindeki dokularda, tedavi seçeneklerinde düşünülmesi gereken ek yaralanmaların olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI, YARA BALİSTİĞİ, GEÇİCİ VE KALICI KAVİTE

Ali İhsan Uzar, Bülent Güleç, Cengiz Kayahan, Mustafa Tahir Özer, Köksal Öner, Fahrettin Alpaslan. WOUND BALLISTICS - I EFFECTS OF PERMANENT AND TEMPORARY WOUND CAVITIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 225-229