p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
EVALUATION OF THE EARTHQUAKE VICTIMS: AUGUST THE 17TH, 1999 OUR EXPERIENCE IN THE MARMARA EARTHQUAKE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 49-51

EVALUATION OF THE EARTHQUAKE VICTIMS: AUGUST THE 17TH, 1999 OUR EXPERIENCE IN THE MARMARA EARTHQUAKE

Necmi Kurt1, Hasan Fehmi Küçük1, Gürhan Çelik1, Recep Demirhan1, Özden Gül1, Gülüm Altaca1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul

This study describes the experience of Kartal Research and Training Hospital in the Marmara Earthquake. We reviewed medical records of 698 patients admitted to our hospital in a 30 days' period after the earthquake and analysed the types of injuries, treatment, morbidity and mortality rates. The hospitalized 273 patients were grouped according to the major injury; patients with crash syndrome were analysed separately. The most frequent injuries were crush injury (23.1 %), extremity fractures (16.8 %) and pelvis and spine injuries (16.1%). More than two system injuries were seen most frequently in the abdominal injury (45.5%), crush injury (24.4%), and pelvis and spine injury (27.3%) groups (p < 0.05). Overall mortality rate was 7.3 %. The highest mortality rates were seen in the abdominal injury (27.3%) and crush injury (20%) groups (p<0.05). 61.9% of the patients with crush syndrome underwent fasciotomy due to the compartment syndrome; hemodialysis was performed in 31 patients. The most serious problem with earthquake is organization in the earthquake area, between hospitals and in hospitals. Crush injury is the major injury seen earthquakes. Early diagnosis and proper treatment should be done to improve survival,

Keywords: EARTHQUAKE, TRAUMA, CRUSH INJURY, FASCIOTOMY

DEPREMDE YARALANAN HASTALARA YAKLAŞIM: 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ DENEYİMİMİZ

Necmi Kurt1, Hasan Fehmi Küçük1, Gürhan Çelik1, Recep Demirhan1, Özden Gül1, Gülüm Altaca1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul

Amacımız on yedi Ağustos 1999' da meydana gelen Marmara Depremi'nde Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deneyimini aktarmaktır. Deprem sonrası 30 günlük zaman diliminde hastanemize başvuran 698 yaralı, yaralanma şekilleri, yapılan tedavi yaklaşımları, morbidite ve mortalite açısından analiz edildi. Yatan 273 hasta yaralanan majör organ sistemine göre sınıflandırılırken; crush yaralanmalar ayrı bir grupta sınıflandırıldı. En sık görülen yaralanmalar crush yaralanma (%23.1), ekstremite kırıkları (%16.8) ve pelvis ve omurga kırıkları (%16.1) idi. En fazla yandaş yaralanmanın olduğu gruplar abdominal yaralanmalar (%45.5), crush yaralanmaları (%24.4) ve pelvis ve omurga yaralanmaları (%27.3) idi (p<0.05). Toplam mortalite % 7.3 idi. En sık mortalite görülen gruplar abdominal yaralanmalar (%27.3) ve crush yaralanmalar (%20) oldu (p<0.05). Crush sendromlu hastaların %61.9'una daha sonra gelişen kompartman sendromuna bağlı olarak fasiyotomi yapıldı. 31 hastaya hemodializ uygulandı. Depremlerle ilgili olarak en önemli sorun, deprem sahasında, hastaneler arasında ve hastane içi organizasyon problemleridir. Yüksek oranda yandaş travması olan hastalarda mortalite daha yüksek olmaktadır. Depremde en fazla görülen yaralanma türü crush yaralanmadır Erken tanı, uygun ve hızlı tedavi sağ kalımı artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DEPREM, TRAVMA, CRUSH YARALANMA, FASİYOTOMİ

Necmi Kurt, Hasan Fehmi Küçük, Gürhan Çelik, Recep Demirhan, Özden Gül, Gülüm Altaca. EVALUATION OF THE EARTHQUAKE VICTIMS: AUGUST THE 17TH, 1999 OUR EXPERIENCE IN THE MARMARA EARTHQUAKE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 49-51
Manuscript Language: Turkish