p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
TREATMENT AND PROGNOSIS IN THE TRAUMATIC HYPHEMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 75-80

TREATMENT AND PROGNOSIS IN THE TRAUMATIC HYPHEMA

Ali Yılmaz1, Cahit Özgün1, Aydın Yıldırım1, Ercan Öngör1, Faruk Eroğlu1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ad

In our study, we evaluated treatment of traumatic hyphema and prognostic factors in visual outcomes. Between the years of 1992-1995, 100 traumatic hyphema patients which have been treated in outpatient or inpatient, have been included in this study. In 16 of 100 patients, in addition to medical therapy, surgical management was aso applied. Surgical management was paracentesis with anterior chamber washout and clot extraction. At the same session, anterior vitrectomy in one patients and lens aspiration in one patients were applied. Indications for surgical management were uncontrolled elevated intraocular pressure, corneal bloodstaining and prolonged clot. Final vision was worse than 1/10 in eight patients. All of those eight patients initially had total hyphema. Causes of reduced final vision were cataract, retinal detachment, optic atrophy, macular hole, corneal blood staining and phtisis bulbi. In conclusion, while complications of traumatic hyphema can be prevented with medical and surgical treatment, anterior and posterior segment problems determine visual prognosis.

Keywords: TRAUMATIC HYPHEMA, PARACENTESIS, VISUAL PROGNOSIS

TRAVMATİK HİFEMADA TEDAVİ VE PROGNOZ

Ali Yılmaz1, Cahit Özgün1, Aydın Yıldırım1, Ercan Öngör1, Faruk Eroğlu1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ad

Çalışmamızda, travma ile oluşan hifemada tedavi yaklaşımı ve sonuç görmeye etkili faktörler araştırıldı. 1992-1995 yılları arasında, ayaktan ve yatırılarak tedavisi yapılan 100 travmatik hifema olgusu çalışmaya alındı. 16 olguya tıbbi tedavinin yanısıra cerrahi tedavi de uygulandı. Cerrahi girişim olarak parasentez, ön kamara lavajı ve pıhtı çıkarımı yapılırken, ek olarak aynı seansta 1 olguya ön vitrektomi, 1 olguya ise lens aspirasyonu yapıldı. Cerrahi girişim endikasyonları kontrol altına alınamayan göz içi basınç artışı, disk hematik gelişimi ve gerilemeyen hifema idi. Sonuç görmesi 0.1'in altında olan olgu sayısı 8 olup, tümü başlangıçta grade 4 hifemaya sahipti. Az görme sebepleri; katarakt, retina dekolmanı, optik atrofi, makula deliği, disk hematik ve'ftizis bulbi idi. Sonuç olarak; travmatik hifemaya bağlı komplikasyonlar tıbbi ve carrahi tedavi ile önlenebilirken, görme prognozunu hifemaya eşlik edebilen ön ve arka segment patolojileri belirlemektedir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMATİK HİFEMA, PARASENTEZ, GÖRME PROGNOZU

Ali Yılmaz, Cahit Özgün, Aydın Yıldırım, Ercan Öngör, Faruk Eroğlu. TREATMENT AND PROGNOSIS IN THE TRAUMATIC HYPHEMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 75-80