p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
AN EFFECTIVE, SAFE AND PHYSIOLOGIC METOD FOR NUTRITIONAL SUPPORT OF PEDIATRIC BURN PATIENT: EARLY TUBE NUTRITION [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 101-103

AN EFFECTIVE, SAFE AND PHYSIOLOGIC METOD FOR NUTRITIONAL SUPPORT OF PEDIATRIC BURN PATIENT: EARLY TUBE NUTRITION

Nazım Gümüş1, Cemil Dalay1, Emrah Arslan1, Levent Göçenler1, Kamuran Kıvanç1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi Ad

Gliconeogenesis, catabolism and basal energy expenditure increase after burn injury In this study; ten burned pediatric patients were started early enteral tube feeding within 24 hours after burn injury. Mean value of 745 kcal was administered within 24 hours after burn injury. Commercial feeding solution was used. Serum albumin levels and change in weight were investigated. Nutritional support was administered continuously infusion by using a feeding pomp. Albumin level of one case felt to 2.4gr/dl once. Albumin replacement was made in this patient. Non of the other patients required albumin replacement. Of ten patients, 20% lost weight of 1250gr; 80% gained weight of 450 gr in average. No important complication was observed. In burned pediatric patients, early sufficient enteral feeding is effective, safe and physiologic method to support of calorie protein, vitamin and other nutritional requirements.

Keywords: EARLY TUBEFEEDING, NUTRITIONAL SUPPORT, FEEDING OF BURNED PAEDIATRIC PATIENTS

YANIK ÇOCUKLARIN BESLENMESİNDE ETKİN, GÜVENİLİR VE FİZYOLOJİK BİR YÖNTEM: ERKEN TÜP BESLENME

Nazım Gümüş1, Cemil Dalay1, Emrah Arslan1, Levent Göçenler1, Kamuran Kıvanç1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi Ad

Yanık sonrasında glikoneogenez, katabolizma ve bazal enerji harcaması artar. Çalışmamızda; 6 erkek 4 kız, toplam 10 çocuk yanık hastasında, yanık sonrası ilk 24 saat içinde tüp beslenmeye başlandı. Bu süre içinde ortalama 745 kcal beslenme solusyonu verildi. Ticari olarak hazırlanmış enteral beslenme solusyonları kullanıldı. Albumin düzeyi ve kilo takibi yapıldı. Beslenme desteği 20 gün boyunca beslenme pompası yardımı ile sürekli infüzyon şeklinde sürdürüldü. Hastalardan birinde albumin düzeyi 2.4 gr/dl seviyesine düştüğü için albumin replasmanı yapıldı. Diğer hastalarda albumin ihtiyacı olmadı. Hastaların %20'sinde 1250 gr kilo kaybı, %80'inde 450 gr ağırlık artışı gelişti. Ciddi komplikasyon görülmedi. Erken yeterli enteral beslenmenin yanık çocuk hastalarda kalori, protein, vitamin ve diğer besin elemanlarının karşılanmasında etkin, güvenli ve fizyolojik bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: ERKEN TÜP BESLENME, BESLENME DESTEĞİ, YANIK ÇOCUKLARDA BESLENME

Nazım Gümüş, Cemil Dalay, Emrah Arslan, Levent Göçenler, Kamuran Kıvanç. AN EFFECTIVE, SAFE AND PHYSIOLOGIC METOD FOR NUTRITIONAL SUPPORT OF PEDIATRIC BURN PATIENT: EARLY TUBE NUTRITION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 101-103