p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
TRAUMATIC EPIDURAL HEMATOMAS: ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MORTALITY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 308-313

TRAUMATIC EPIDURAL HEMATOMAS: ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MORTALITY

Süleyman R Çaylı1, Etem Beşkonaklı1, Önder Okay1, Uğur Bostancı1, Yamaç Taşkın1
Nöroşirurji Kliniği Numune Hastanesi, Ankara

One hundred and four consecutive cases operated for epidural hematoma over 6 years period were analyzed. This series included patients from both before and after the advent of cumputed tomography (CT). CT scans were obtained in 88 cases. Angiography and exploratory burr holes were performed in 16 cases. The overall mortality was 14.4 %. The mortality rates were 10.2% in CT group and 37.5% in the angiography and exploration group. The glasgow coma scores (GCS) of all patients who died in this series less than 8. We concluded that the thickness of hematoma, the degree of shift of midline structures and the time interval between the trauma and diagnosis affected the GCS of the patients. And there were correlations between GCS and presence of associated intradural lesions with mortality.

Keywords: EPIDURAL HEMATOMA, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY

TRAVMATİK EPİDURAL HEMATOMLAR: MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Süleyman R Çaylı1, Etem Beşkonaklı1, Önder Okay1, Uğur Bostancı1, Yamaç Taşkın1
Nöroşirurji Kliniği Numune Hastanesi, Ankara

6 yıllık period boyunca cerrahi olarak tedavi edilen 104 epidural hematom olgusu analiz edildi. Bilgisayarlı beyin tomografisinin (BBT) yaygın olarak kullanıldığı dönemi ve öncesi dönemi kapsayan bu serideki 88 olguya BBT ile tanı konulurken, kalan 16 olgu anjiografi ve eksploratif burr hole tekniği ile tanı aldı. Mortalite oranımız %14.4'dür. BBT çekilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde bu oran %10.2 iken, anjiografi-eksplorasyon grubu için %37.5'dur. Bu seride mortalitenin tamamı Glasgow koma skoru (GKS) 8 puanın altında olan olgularda görüldü. Hematom kalınlığı, orta hat yapılarının şifti ve travma ile tanı arasındaki sürenin giriş GKS'yi etkilediğini gördük. Ve bu çalışmada giriş GKS, intradural lezyon varlığı ve mortalite arasındaki ilişkiyi analiz ettik.

Anahtar Kelimeler: EPİDURAL HEMATOM, BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİ

Süleyman R Çaylı, Etem Beşkonaklı, Önder Okay, Uğur Bostancı, Yamaç Taşkın. TRAUMATIC EPIDURAL HEMATOMAS: ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MORTALITY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 308-313