p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
ANTERIOR PLATE FIXATION OF THE CERVICAL VERTEBRAE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 23-27

ANTERIOR PLATE FIXATION OF THE CERVICAL VERTEBRAE

Erkan Kaptanoğlu1, Etem Beşkonaklı1, Mustafa Turgut1, Hüseyin Anasız1, Rüçhan Ergun1, Gökhan Akdemir1, Fikret Ergüngör1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Ankara

Anterior fixation of instability of the cervical spine with plate and bone grafts has been performed by combined plate and bone fusion since 1990. Synthes titanium plates have been used in all patients. In this paper patients were evaluated retrospectively and compared to the literature.

Keywords: CERVICAL SPINE, CERVICAL TRAUMA, STABILIZATION, INTERNAL FIXATION, ANTERIOR CERVICAL FUSION

SERVİKAL VERTEBRALARIN ANTERİOR PLAK FİKSASYONU

Erkan Kaptanoğlu1, Etem Beşkonaklı1, Mustafa Turgut1, Hüseyin Anasız1, Rüçhan Ergun1, Gökhan Akdemir1, Fikret Ergüngör1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Ankara

Servikal vertebraların instabil olduğu durumlarda, özellikle travmalarda otolog kemik greftine ek olarak anterior plak kullanılması güvenilir bir uygulamadır. Operasyon kolaylığı sağladığı ve hastanede kalış sürelerini kısalttığı gibi, hastaların erken rehabilitasyonuna imkan vererek iyileşmenin hızlanmasını sağlar. Bu yazıda, Ankara Numune Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde 1990-1996 yılları arasında yapılan 32 anterior servikal plak uygulaması retrospektif olarak değerlendirerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: SERVİKAL TRAVMA, SERVİKAL VERTEBRA, STABİLİZASYON, ANTERİOR SERVİKAL FÜZYON

Erkan Kaptanoğlu, Etem Beşkonaklı, Mustafa Turgut, Hüseyin Anasız, Rüçhan Ergun, Gökhan Akdemir, Fikret Ergüngör, Yamaç Taşkın. ANTERIOR PLATE FIXATION OF THE CERVICAL VERTEBRAE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 23-27