p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
HEMIARTHROPLASTY WITH STRAIGHT STEM ENDOPROSTHESIS IN OVER 70 YEARS OLD PATIENTS WHO HAVE FEMORAL NECK FRACTURES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 160-165

HEMIARTHROPLASTY WITH STRAIGHT STEM ENDOPROSTHESIS IN OVER 70 YEARS OLD PATIENTS WHO HAVE FEMORAL NECK FRACTURES

Cengiz Şen1, Şenol Akman1, Burak Boynuk1, Mehmet Aşık1, Remzi Tözün1
Ptt Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Between January 1996-January 1998, Department of Orthopaedics and Traumatology of PTT Training Hospital, hemiarthroplasties with Protek's Protema-90 straight stem endoprosthesis were performed in over 70 years old 27 patients who have femoral neck fractures. 21 of them were taken place in the study and mean follow up is 15.1 (ranging between 12-32) months. Of these, 14 were female and 7 were male. Mean age of the cases is 79.6 (72 86). According to Harris Hip Scoring System we obtained excellent, good results in 17 patients (%80) and fair, poor results in 4 (% 20) patients. The prostesis we used have two major advantage. First, it is not only able to be applied easily by surgeon but also patients have been provided more stability and motion by prosthesis. Second, Its price is much cheaper than total endoprosthesis and bipolar prosthesis which intend to achieve same purpose. It was concluded that hemiarthroplasty with straight stem which has moduler head were successfully applied for femoral neck fractures in over 70years old patients.

Keywords: FEMORAL NECK FRACTURES IN OLD PATIENTS, HEMIARTHROPLASTY WITH STRAIGHT STEM PROSTHESIS

70 YAŞ ÜZERİNDEKİ FEMUR BOYUN KIRIKLI HASTALARDA DÜZ SAPLI (STRAIGHT STEM) PARSİYEL PROTEZ UYGULAMASI

Cengiz Şen1, Şenol Akman1, Burak Boynuk1, Mehmet Aşık1, Remzi Tözün1
Ptt Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ocak 1996-Ocak 1998 yılları arasında PTT Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde 70 yaş üzerindeki intrakapsüler femur boyun kırıklı 27 hastaya primer olarak Protek'in Protema 90 tipi modüler başlı ve düz saplı (straight stem) protezle sementli hemiartroplasti ameliyatı yapıldı. En az 1 yıl süreyle takip edilen 21 hasta değerlendirmeye alındı. Ortalama takip süresi 15. 1 (en kısa 12, en uzun 32) aydır. Hastalarımızın 14' ü kadın, 7 si erkek olup ortalama yaş 79.6 (en küçük 72- en büyük 86) yıldır. Hastalar ameliyat sonrası Harris'in fonksiyonel skorlama sistemine göre değerlendirildiğinde 17(%80) hastada çok iyi ve iyi, 4(%20) hastada orta ve kötü sonuç elde edildi. Kullandığımız parsiyel protezin modüler başlı ve düz saplı olmasının gerek ameliyat sırasında cerraha kolaylık sağlaması gerekse ameliyat sonrası hastaya daha fazla hareket ve stabilite kazandırması önemli bir üstünlüğünü oluşturmaktadır. Hastaya benzer faydayı sağlayan total protez ve bipolar protezlere göre fiyatının oldukça ucuz olması en önemli üstünlüğüdür. Bu çalışma da 70 yaş üzerindeki hastalarda femur boyun kırıklarının düz saplı protezle başarılı olarak tedavi edildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İLERİ YAŞ FEMUR BOYUN KIRIĞI, HEMİARTROPLASTİ

Cengiz Şen, Şenol Akman, Burak Boynuk, Mehmet Aşık, Remzi Tözün. HEMIARTHROPLASTY WITH STRAIGHT STEM ENDOPROSTHESIS IN OVER 70 YEARS OLD PATIENTS WHO HAVE FEMORAL NECK FRACTURES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 160-165